Filminstitutets nya riktlinjer: ”Konstnärlig frihet viktigare än att vara politiskt korrekt”

Av | 30 december, 2021

Regeringen har beslutat att Filminstitutet ska slopa kraven på jämställdhet och mångfald och istället säkra den konstnärliga friheten i svenska filmproduktioner. Nu kan det bli lättare för filmskapare att pröva nya idéer utan att vara rädda för att finansieringen äventyras av politiska skäl.

newsgram | Nynäshamn den 30 december 2021

| KULTURKRIGET I SVERIGE | Filminstitutet ska slopa kraven på jämställdhet och mångfald för att istället säkra den konstnärliga friheten, rapporterar SvD. I princip ska filmberättelser spegla vår samtid på ett autentiskt sätt, men kulturpolitiska krav på bland annat mångfald i svenskproducerade filmer har lett till att filmskapare tvingas inkvotera skådespelare med exotiska utseenden som ska representera diverse minoritetsgrupper i ett mångkulturellt samhälle med USA som förebild. Problemet är att ingen riktigt känner igen sig i dessa filmberättelser – resultatet har varit förödande för svensk film, både kvalitets- och publikmässigt.

Svenska filminstitutet. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Nu har Filminstitutet fått nya kulturpolitiska direktiv från regeringen. Enligt ett nytt styrdokument ska Filminstitutet ”säkra den konstnärliga friheten inom ramen för bidragsgivningen”. I bästa fall kommer filmskapare nu slippa utgå från klichéer som i sin tur förstärker fördomar när de skickar in sina bidragsansökningar för att äska medel till nya svenskproducerade filmprojekt. Dessutom har regeringen strukit en formulering om att Filminstitutet ska arbeta för att ”integrera jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv” i sin verksamhet.

Myndigheten för kulturanalys presenterade i somras rapporten ”Så fri är kulturen”. I utredningen framkom att det saknas fasta definitioner för att beskriva begreppen konstnärlig frihet och principen om armlängds avstånd vilket har resulterat i att både forskare och olika länders kulturpolitik närmar sig dessa centrala begrepp på olika sätt.

I korthet handlar armlängdsprincipen om att skapa ett organisatoriskt skydd från politiska beslut om konstnärligt innehåll medan den konstnärliga friheten påverkas negativt av just politiska formuleringar i ansökningsblanketterna. För det konstnärliga innehållet politiseras när kulturskaparna anpassar sina projektbeskrivningar utifrån politiska mål om exempelvis jämställdhet och mångfald för att be om pengar till ett filmprojekt. Utredningen kritiserar Statens Kulturråd och Filminstitutet för styrning som kan påverka den konstnärliga friheten negativt medan Konstnärsnämnden saknar sådana formuleringar.

Rapporten avslöjar att kulturarbetare får svara på frågor i ansökningsblanketter om hur man integrerat rättighetsperspektivet. I en enkät i rapporten svarar 43 procent att de någon gång avstått från att söka bidrag från Filminstitutet då de upplevt att bedömningskriterierna står i konflikt med deras konstnärlig frihet. Nu har regeringen bestämt att Filminstitutet ska redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att säkra den konstnärliga friheten inom ramen för de bidrag de delar ut till filmskapare verksamma i Sverige, uppger SvD. Dessutom har regeringen strukit en formulering i regleringsbrevet om att Filminstitutet ska ha med jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv i sin verksamhet. Ett beslut som kan leda till mindre självcensur.

Det är väldigt positivt för den kreativa atmosfären i filmbranschen. Om detta förändras i realiteten så kan vi skala bort en del av självcensuren, hoppas jag, säger filmproducenten Lena Rehnberg till SvD.

Hon har varit med och producerat en rad framgångsrika och prisbelönade filmer som Monica Z (2013), Micke & Veronica (2014) och Ted – för kärlekens skull (2018). Förra året kritiserade Lena Rehnberg Svenska filminstitutet för att ägna sig för mycket åt genusfrågor och för lite åt kreativa visioner. Men det betyder inte att hon är motståndare till jämställdhet. Utan att hon eftersträvar balans.

Därmed inte sagt att jag är emot saker som jämställdhet. Det är klart jag inte är. Den konstnärliga friheten i alla kreativa yrken är viktig, det betyder inte att andra saker är oviktiga, säger Lena Rehnberg.

Av Carl Gram

Källor:

Regeringen stryker krav på mångfald

Mångfaldskravet på svensk film slopas – konstnärlig frihet ska säkras

Mångfald och jämställdhet stryks ur Filminstitutets riktlinjer

Rapporten ”Så fri är konsten – den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten” (2021)

Ny rapport varnar för politisk styrning av kulturen

Kritik mot Filminstitutets vd: ”Har anammat ett aktivistspråk”

Filmproducenten Lena Rehnberg (Wikipedia)

Lämna ett svar