Månadsarkiv: april 2020

Glad Valborg!

Coronakrisen ställer till med besvär för det traditionella Valborgsfirandet med brasor, körsång och svenska fanor. Eftersom större folksamlingar inte är tillåtna på grund av smittorisk har folk hittat andra sätt för att hålla liv i vårfirandet – här är det Herrljunga Manskör som skickar en digital Valborgshälsning till ortsbor och resten av det svenska folket.

Utredning om skolsegregation – äventyras det fria skolvalet?

Regeringens särskilda utredare Björn Åstrand vill använda bland annat kvotering och lottning för att få mer etniskt och religiöst blandade klasser på de mest populära skolorna. Utbildningsminister Anna Ekström, S, vill inte kommentera utredningens förslag – utan vill först invänta svar från remissrundan.