Budskapet i Robert F. Kennedy Jr:s nya bok – gör motstånd mot CIA:s globala covidkupp

Av | 16 december, 2021

I sin nya bok uppmanar Robert F. Kennedy Jr. folk att tillsammans med honom göra motstånd mot CIA:s underrättelsestyrda operation för att genomföra en covidkupp i alla länder över hela världen.

newsgram | Nynäshamn den 16 december 2021

Författaren Edward Curtin recenserar Robert F. Kennedy Jr:s nya bok ”The Real Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health”. Han undervisar i sociologi vid Massachusetts College of Liberal Arts och har studerat filosofi, litteratur, teologi och sociologi.

Under årens lopp har Curtin skrivit om en rad olika ämnen och han ser sig som en offentlig intellektuell som riktar sig till allmänheten, inte som en specialist för en smal läsekrets.

I 2020 publicerade Edward Curtin boken ”Seeking Truth in a Country of Lies” som är en samling essäer som avhandlar ämnen som digitala revolutionen, propaganda, 11 september-attackerna 2001, CIA, regeringsmord och krig.

Robert F. Kennedy Jr. Foto: Spencer Platt / Getty Images

| BOKRECENSION | Med sin nya extraordinära bok ”The Real Fauci: Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health” har Robert F. Kennedy Jr. gjort det mycket tydligt att han inte tänker låta Orwells 1984 totalitära känga trampa på hans ansikte.

Det är ett mycket sällsynt moraliskt mod, och han ber oss att ansluta oss till honom, innan det är för sent och vi går in i en ny mörk tidsålder, genom att erkänna och göra motstånd mot de onda krafter som har för avsikt att utrota demokratin runt om i världen.

Han är inte rädd för sitt språk när han anklagar konspiratörerna från den politiska-underrättelsetjänsten-media-pengar-medicin-företag och läkemedel för att genomföra ”den kontrollerade rivningen av den amerikanska konstitutionella demokratin”.

För en briljant och mycket skicklig jurist och en utmärkt författare och talare är valet av orden ”kontrollerad rivning” helt klart avsiktligt.

För den som tvivlar på att Covid-19-krisen är en underrättelsestyrd operation som kontrolleras av underrättelseagenter som samarbetar med medicinska teknokrater som Anthony Fauci, miljardärer som Bill Gates, militären, media, Big Pharma, World Economic Forum etc., kommer en noggrann läsning av denna bok – med sina 2 194 referenser – tas ur den illusionen.

CIA har länge varit djupt inblandad i vacciner, virus, droger, vapenisering av cancer, biologiska vapen och förstås massiva operationer av tankekontroll – i klartext dödlig propaganda – för att använda dem för att kontrollera både amerikaner och utlänningar.

Som Kennedy skriver på ett ironiskt underdriftigt sätt: ”CIA:s genomgripande inblandning i den globala vaccinkuppen borde få oss att fundera.” Ja, en lång fundering. Han fortsätter:

There is nothing in the CIA’s history, in its charter, in its composition, or in its institutional culture that betrays an interest in promoting either public health or democracy. The CIA’s historical preoccupations have been power and control. The CIA has been involved in at least seventy-two attempted and successful coup d’état between 1947 and 1989, involving about a third of the world’s governments. Many of these were functioning democracies. The CIA does not do public health. It does not do democracy. The CIA does coups d’état.

Precis som det håller på med Kennedy-avrättningar.

Att karaktärsmörda Robert F. Kennedy Jr. är vad CIA och dess mediala språkrör har gjort i åratal. Detta har blivit mer och mer nödvändigt när de har insett den stora växande fara han utgör för deras agenda.

Att kalla honom för antivaxxare, konspirationsteoretiker och namn som är mycket värre är en del av en samordnad smutskastningskampanj för att vända bort allmänheten från hans budskap, som är mångfacetterat och stöds av djupgående forskning och oklanderlig logik.

Liksom sin far och farbror har han blivit en oemotståndligt vältalig motståndare till de demoniska krafter som är fast beslutna att förstöra den demokratiska drömmen.

Med ”The Real Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health” har han satt upp sin anklagelse av dessa krafter på världens väggar så att alla kan läsa den.

På samma sätt som denna nya bok inte kommer att recenseras av corporate mainstream media, inte ens negativt av rädsla för att främja den genom att göra det, kommer hans förra bok, ”American Values: Lessons I Learned from My Family”, ignorerades fullständigt av dessa medier.

Som jag skrev för tre år sedan i den enda recensionen av den boken:

När en bok som är så fascinerande, sanningsenlig, vackert skriven och politiskt signifikant som American Values: Lessons I Learned from My Family, skriven av en mycket välkänd författare vid namn Robert F. Kennedy, Jr. och utgiven av ett framstående förlag (HarperCollins), bojkottas av de vanliga bokrecensenterna, vet man att det är en viktig bok och att den har rört vid en nerv som de stora massmedierna vill söva genom att undvika.

American Values är delvis memoarer, delvis familjehistoria, delvis skarpsinnig politisk analys och delvis konfessionell, och den är omväxlande förtjusande, sorglig, rolig, våldsam och skrämmande i sina implikationer.

Vilka konsekvenser?

Det är kärnan i den boken som fick de lydiga recensenterna att undvika den som pesten, en pest som introducerades av en liten härmfågel, som i Operation Mockingbird. Ingen medlem av Kennedy-familjen sedan JFK eller RFK hade vågat säga det som Robert F. Kennedy Jr. gjorde i den boken.

Han anklagade CIA på ett noggrant utformat och helt sakligt sätt för en stor mängd brott. Han redogjorde för det långa kriget mellan Kennedys och CIA som ledde till att hans far, senator Robert F. Kennedy, och hans farbror, president John Kennedy, dog.

Han kastade in en stridshandske mitt i berättelsen av en underhållande och rörande familjesaga, som innehöll en kritik av hans egna ungdomliga överträdelser.

Men nationens underrättelseagenter kände faran i berättelsen och de är nu ännu mer medvetna om att de måste censurera honom eftersom hans budskap finner en växande publik av människor som är trötta på regeringens lögner och hungrar väldigt efter sanningen.

Fler och fler människor är villiga att följa denna modiga man in i mörkret av vår historia och de pågående statskupperna som pågår både hemma och utomlands. De känner lukten av en demonisk upphovsman bakom Covid-19-propagandan.

Medan Dr Anthony Fauci förståeligt nog står i centrum för denna nya bok, och det är välförtjänt för hans onda intriger under så många årtionden, är det viktigt att inse att han är en lydig, om än mycket mäktig, underhuggare i en systemisk struktur av ondska, som i hög grad materiellt har tjänat på att sälja sin själ.

Men även om detta är sant, är det tillräckligt att läsa Kennedys kapitel om Faucis ledande roll i hiv/aids-bedrägeriet, AZT-hacket, de olagliga experimenten på barn som dödade minst 85, etc., för att få blodet att koka och inse att sådana handlingar måste komma från en mycket djupare källa än törsten efter vinst.

Något djävulskt och olycksbådande är i arbete med allt detta, med det lidande och den död som det har orsakat, och i de sätt på vilka det har förebådat COVID-19-propagandan och massmediernas delaktighet i att täcka upp för Fauci och hans allierade, då och nu.

Kennedy redogör uttömmande för Faucis arbete som droghandlare för Big Pharma, även om hans uppgift vid NIAID är att skydda och förbättra folkets hälsa som har försämrats dramatiskt under hans ämbetstid. (Det är viktigt att nämna parentetiskt men inte alls för övrigt att CIA ”förvaltar” det så kallade kriget mot droger på ett liknande sätt).

Vi har alltså ett narkotikakrig och ett ”krig mot narkotika” som arbetar tillsammans i en perfekt plan för att droga så många människor som möjligt. Här är några detaljer:

  • Fauci har en årlig budget på 6 miljarder dollar, varav det mesta går till forskning och utveckling av nya läkemedel.
  • Han är den högst betalda federala anställde, mer än presidenten, med en årslön på 417 608 dollar.
  • Han kontrollerar 57 procent av den globala biomedicinska medicinska finansieringen direkt och indirekt via NIH, Bill and Melinda Gates Foundation och Wellcome Trust, och kontrollerar därför de forskare som söker forskningspengar.
  • Han har i årtionden övervakat Big Pharma:s övertagande genom reglering av de statliga hälsovårdsmyndigheterna.
  • CDC, en paramilitär organisation, spenderar 4,9 miljarder dollar av sin budget på 12 miljarder dollar på att köpa och distribuera vacciner, de vacciner som Fauci har drivit fram. Den äger också 57 vaccinpatent.
  • Fauci och andra tjänstemän får årliga arvoden på upp till 150 000 dollar i royaltybetalningar för produkter som de hjälper till att utveckla och driva igenom godkännandeprocessen.
  • Han har i många år främjat falska pandemier för att främja nya vacciner, läkemedel och läkemedelsföretagens vinster.
  • Fyrtiofem procent av FDA:s budget kommer från läkemedelsindustrin genom vad som eufemistiskt kallas ”användaravgifter”.
  • Fauci har en ”märklig fascination för” och har investerat i ”gain of function”-experiment för att konstruera superbakterier, vilket är en del av CIA:s långa historia av att skapa vapen för virus osv.

Robert F. Kennedy Jr:s detaljerade exponering av Faucis roll påminner mig om att läsa Moby Dick och meditera över Melvilles beskrivning av Ahab – man måste gå in i ett annat mentalt rum för att börja förstå en sådan ondska, och till och med då slås man med häpnad av dess omfattning och mediernas medverkan i att dölja den så länge.

När jag använder ordet ondska använder jag det inte löst, utan mycket exakt, för Fauci och hans likas handlingar är onda, även om människan Anthony Fauci fortfarande är kapabel till ånger och gottgörelse. Allt är möjligt, om inte troligt, men jag håller inte andan.

Precis som de personer som sköt JFK, RFK, MLK Jr och andra var lydiga tjänare till det system som producerade dem – lyssna på Bob Dylans ”Only A Pawn in Their Game” – är Fauci en produkt av ett strukturellt ondskefullt system.

Detta är inte för att ursäkta honom utan för att placera hans handlingar i ett historiskt och strukturellt sammanhang.

Han är uppenbarligen inte en fattig, obildad vit man från södern som används av KKK som i Dylans sång, utan en sofistikerad och jesuitutbildad New Yorkare som har fått ett politiskt medvetande inom ett system som rikligt belönar lydnad mot auktoriteterna. Han har gått på samma jesuitgymnasium som jag gick på, elitskolan Regis High School i New York (och sedan Jesuit College of the Holy Cross), och många av mina klasskamrater betraktar honom som en nationalhjälte på gränsen till ett helgon.

En sådan skolgång gjorde mig väl medveten om hur systemet slukar sina ungdomar med löften om rikedom och prestige om de kopplar ihop sin intellektuella skicklighet med trohet mot spelreglerna och blir vad Hannah Arendt kallade ”schreibtischtäter” – skrivbordsförövare, eller vad den store amerikanske poeten Kenneth Rexroth kallade hyenor med polerade ansikten på kontoren för miljardföretag som ägnar sig åt ”service”.

Att en sådan socialisering presenteras som att vara ”en man för andra” inom jesuiternas tradition av tankekontroll, fördubblar dess effektivitet som ett spel om förtroende. Det är därför som så många anständiga unga människor dukar under för denna sirenesignal. Det kräver då dock att man kväver ett ängsligt samvete.

Jean Paul Sartre kallade detta för dålig tro (mauvaise foi), en form av mentalt trick där man försöker ”ljuga” för sig själv – en omöjlighet eftersom den som ljuger och den som ljugs för är samma person – vilket innebär att den som ljuger verkligen måste känna till den sanning som han försöker dölja för den som luras.

Denna form av kluvet medvetande gör det möjligt för dem som tjänar ett rovgirigt system att försöka lura sig själva och andra att de tjänar en rättvis sak. Sådana försök kräver en skådespelares skicklighet och att man kan kväva ens inre röst.

Men det finns väldigt många skådespelare bland oss, som Nietzsche sa, inte äkta skådespelare, utan dåliga skådespelare. Fauci, Gates med flera är dåliga skådespelare i en propagandafilm, åtminstone för dem som vet hur propaganda produceras och dåligt skådespeleri avslöjas. Robert Kennedy är en sådan skarpsinnig kritiker.

Mitt syfte här är inte att gå in i detalj på Faucis och Gates kopplingar till den amerikanska underrättelse- och försvarsindustrin, för detta är en meditation, inte en recension. Men dessa kopplingar är massiva. Läs det avslutande kapitel 12 i ”The Real Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health”.

Kontrollera hans källor, 298 bara för detta kapitel. Detta är inte spekulationer eller teorier, utan fakta. Gör din hemläxa. Studera. Kennedy säger:

After twenty years [since the insider anthrax attacks following September 11, 2001: see Graeme MacQueen’s, The 2001 Anthrax Deception (isbn.nu)] of modeling exercises, the CIA – working with medical technologists like Anthony Fauci and billionaire internet tycoons – had pulled off the ultimate coup d’état: some 250 years after America’s historic revolt against entrenched oligarchy and authoritarians rule, the American experiment with self-government was over. The oligarchy was restored, and these gentlemen and their spymasters had equipped the rising technocracy with new tools of control unimaginable to King George or any other tyrant.

Men kampen är långt ifrån över, och de som har verktygen och det mekanistiska, materiella tankesättet måste kämpa mot en stigande våg av motstånd mot deras planer på en ”Great Reset” och en transhuman värld.

Vi kanske befinner oss i det sista slaget i detta krig, men den mänskliga anden är starkare än de som vill utrota den mänskliga friheten. Robert Kennedy, Jr. leder kampen om världens själ, och det är både en politisk och andlig kamp.

Det krävs ingen stor intelligens för att inse att när länder över hela världen agerar på ett synkroniserat sätt genom att låsa in sina befolkningar och upprepa samma budskap som på beställning, så är sådana händelser centralt samordnade.

Hela COVID-19:s propagandakampanj, som kulminerar med dess påtryckningar för att införa flera vacciner som inte är vacciner och som bygger på bedrägliga PCR-tester, har förberetts länge och underrättelsetjänsternas fingeravtryck finns överallt i planeringen av den.

Krigsspelsscenarier, vacciner med vapen, CIA, NIH, Gates, Fauci, NIAID, DARPA, tidningen Wired, de finansiella eliterna och deras maktcentra som World Economic Forum osv. – de är alla inblandade i en konspiration för att införa ett stelbent globalt tyranni över vanliga människor till förmån för världens superrika.

Sedan Faucis samordnade nedstängningar i början av 2020 har det skett en förskjutning av rikedomar på 3,8 biljoner dollar uppåt till de superrika, vilket har skapat 500 nya miljardärer, samtidigt som medelklassen pulvriserats, småföretag förstörts, Fauci och hans läkemedels- och rånarbaronföretagspartner har berikats, och orsakat enormt lidande och död runt om i världen.

Inget av detta är en tillfällighet. Kennedy dokumenterar allt. Han skriver:

Dark Winter, Atlantic Storm, and Global Mercury were only three of over a dozen Germ Games staged by military, medical, and intelligence planners leading up to COVID-19. Each of these Kafkaesque exercises became uncanny predictors of a dystopian age that pandemic planners dubbed the “New Normal.”

 

The consistent feature is an affinity among their simulator designers for militarizing medicine and introducing centralized autocratic governance.

 

Each rehearsal ends with the same grim punchline: the global pandemic is an excuse to justify the imposition of tyranny and coerced vaccination.

 

The repetition of these exercises suggests that they serve as a kind of rehearsal or training drill for an underlying agenda to coordinate the global dismantlement of democratic governance…

 

…Virtually all of the scenario planning for pandemics employ technical assumptions and strategies familiar to anyone who has read the CIA’s notorious psychological warfare manuals for shattering indigenous societies, obliterating traditional economics and social bonds, for using imposed isolation and the demolition of traditional economies to crush resistance, to foster chaos, demoralization, dependence and fear, and for imposing centralized and autocratic governance.

Amerikanska och utländska underrättelsetjänster har dominerat det militära COVID-19-projektet från början. CIA och Fauci är centrala för den officiella ”konspirationsteorin” – som korrekt kallas fakta – inklusive ”Operation Warp Speed” under Trump.

Trump fortsatte helt enkelt sina föregångares arbete, inklusive Obamas, men agerade som om han var emot det. Det har alltid varit ett program för båda partierna eftersom CIA styr båda partierna.

När han satt i fängelse i Tyskland efter att 1939 ha återvänt från Union Theological Seminary i New York för att motsätta sig Hitler, skrev den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer följande från sin fängelsecell innan han avrättades:

Mot dumhet har vi inget försvar. Varken protester eller våld kan röra den. Resonemang är inte till någon nytta. Fakta som strider mot personliga fördomar kan helt enkelt inte tro på dem – ja, dåren kan motarbeta dem genom att kritisera dem, och om de är obestridliga kan de bara skjutas åt sidan som triviala undantag. Så dåren, till skillnad från skurken, är helt självbelåten. I själva verket kan de lätt bli farliga, eftersom det inte krävs mycket för att göra dem aggressiva. Av den anledningen är större försiktighet påkallad än när det gäller en illasinnad. Aldrig mer kommer vi att försöka övertyga den dumma personen med skäl, för det är meningslöst och farligt.

Med dumma menade han inte att dessa människor saknade intellektuell förmåga, för de var ofta mycket smarta, utan att de hade fallit under den offentliga maktens lockelse och förlorat all självständighet i sitt tänkande.

Han tillägger därför: ”Han är förtrollad, förblindad, missbrukad och missbrukad i sitt eget väsen. Efter att på så sätt ha blivit ett tanklöst verktyg kommer den dumma personen också att vara kapabel till allt ont och samtidigt oförmögen att se att det är ont”.

Robert Francis Kennedy Jr. försöker fortfarande nå dessa människor. Det är en djärv uppgift. Det är inte konstigt att Kennedy är uppkallad efter den helige Franciskus, som han är hängiven; den helige Franciskus lärde honom och oss att mod och uppoffring är vad Gud begär av oss alla.

Ett av hans fars favoritcitat definierar också sonen; det är från Edith Hamilton, författaren till ”The Greek Way”, som skrev:

Men are not made for safe havens. The fullness of life is in the hazards of life…To the heroic, desperate odds fling a challenge.

Robert Francis Kennedy Jr. har tagit sig an utmaningen. Han är modig och briljant. Vi är välsignade att ha hans vittnesmål.

Edward Curtin

Svensk översättning av en recension tidigare publicerad av Off-Guardian

Källa:

RFK Jr’s Heroic Resistance to the CIA’s Continuing Covid Coup D’état

American Values: Lessons I Learned from My Family

Edward Curtins recension av Robert F. Kennedy Jr:s bok ”American Values: Lessons I Learned from My Family”

Robert F. Kennedy Jr. (Wikipedia)

Edward Curtin (hemsida)

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar