Hyr en livmoder utomlands – feministisk politik i praxis

Av | 16 maj, 2018

Regeringens hantering av surrogatmödraskap riskerar att göra Sverige till centrum för handel med nyfödda barn. Kritiker menar att surrogatmödraskap kan liknas vid organiserad människohandel.

[newsgramNynäshamn 16 maj 2018]

Sverige har blivit en hub inom den globala surrogatindustrin. Hit kan barnlösa par komma ifrån andra länder och uppsöka företag som mot betalning förmedlar kontakt mellan barnlösa par och surrogatmödrar i tredje land. Lagstiftarna har lämnat surrogatmödraskap – alltså sådana som arrangeras utanför sjukvårdens regi – oreglerad. En lukrativ marknad har därmed uppstått för företag som nu kan profitera på barnlösas längtan efter familjelycka.

Homoadoptioner fick fattigare länder att dra åt sig öronen. När det blev allt svårare för dom som ville adoptera barn från den tredje världen löste man problemet genom att hyra surrogatmammor. På den indiska marknaden omsätter surrogatindustrin omkring 1 miljard USD årligen. Siffror för den globala marknaden är svåra att få fram. Efter jordbävningskatastrofen i Nepal år 2015 förbjöd Indien, Nepal, Thailand och Mexiko all kommersiell handel med surrogatmödraskap för utlänningar Kritiker menar att barnlösa i västerländska länder har försökt outsourca barnafödandet till fattigare länder. Missnöjet mot handeln med nyfödda barn växer.

De ser deras kvinnors livmödrar exploateras. Det finns en historik av kolonialism, att plocka råvaror från kolonier och det här är någonting de här länderna måste leva med, säger Donna Dickenson, professor i medicinsk etik vid University of London, till tidskriften PRI.

Hon är expert i den globala handeln med surrogatmödraskap.

Ser de sina barn som en av alla råvaror som utvinns? Jag tror att det ligger någonting i det, men jag vet inte hur västerländska par ser på det, säger Donna Dickenson.

I Indien finns kliniker med surrogatmammor. De väntar på att bli gravida och föda barn. Foto: Mansi Thapliyal/Reuters

Feministen Kajsa Ekis Ekman menar att de länder som driver på efterfrågan på handel med kvinnor och barn måste införa totalförbud mot surrogatmödraskap. Annars händer ingenting. Dessutom menar hon att prostitution och surrogatmödraskap är två sidor av samma mynt.

Vi har en blandning av surrogatmödraskap. Från kvinna gör det för kvinna, till kommersiella kontrakt, till agenturer och indiska kliniker med surrogatmammor, säger Kajsa Ekis Ekman.

Hon fortsätter.

Varför har det blivit så här? Jamen det är samma anledning som kvinnan blir prostituerad. Om du tittar på hur marknaden fungerar så finns det alltid någon som kan göra jobbet billigare. Om du sänker lönen blir det billigare. Hur sänker du kostnaden för lönen till en surrogatmamma eller en prostituerad? Jamen, du betalar henne inte alls. Hur gör du för att inte betala henne? Jamen du kidnappar henne, dumpar henne någonstans och låter henne jobba i alla fall.

I andra EU-länder har man tagit frågan om surrogatmödraskap på allvar. EU har i två resolutioner slagit fast att surrogatmödraskap är en form av handel med kvinnors reproduktiva organ och bör förbjudas. Liknande initiativ har framförts till FN. Trots kritiken väljer den svenska regeringen att inte införa hårdare EU-lagar som skulle kunna täppa till kryphålen som i dag tillåter kommersiella surrogatmödraskap.

I februari i år meddelade regeringen att man inte tänker tillåta surrogatmödraskap inom den svenska hälso- och sjukvården. I Sverige är surrogatmödraskap oreglerat. Det finns inget uttryckligt förbud i den svenska lagstiftningen – däremot är det olagligt att genomgå surrogatarrangemang inom den svenska sjukvården. Heminsemination är tillåtet – liksom kommersiella surrogatarrangemang i utlandet.

Det är en väldigt svår fråga och vi har mycket omsorgsfullt bedömt den. Det finns så många hänsynstaganden som man måste göra att vår slutsats är att nuvarande reglering, att det inte är möjligt i Sverige, ska gälla framöver, sa Heléne Fritzon, biträdande justitieminister, till SR Ekot.

I Sverige är det israeliska bolaget Tammuz är verksam inom surrogatindustrin genom agentur sedan många år. Företaget var en av de förmedlingar som hade surrogatmödrar på plats i Nepal när landet drabbades av en jordbävning år 2015. Efter jordbävningen hämtades beställande föräldrar och nyfödda barn, samtidigt som de nyförlösta mödrarna lämnades kvar i det jordbävningsdrabbade landet. Enligt uppgifter i media användes militära plan för att transportera de nyfödda barnen från Kathmandu, Nepal, till Israel. Papporna var homosexuella israeler. Enligt en rapport transporterades 25 nyfödda barn från Nepal till Israel mitt under jordbävningskrisen. Räddningsaktionen väckte ilska internationellt. En regeringsrapport fick utreda vad som egentligen hänt.

The report stated, correctly, that of the 25 babies that were taken to Israel, ”15 of them were born through Tammuz, an Israeli surrogacy company which provides services to Israeli couples unable to bear children, particularly homosexual couples.” The other babies also reportedly were born to surrogate mothers for Israeli parents. The Jerusalem Post, 11 maj 2015

Heléne Fritzons pressekreterare Joanna Abrahamsson har valt att avstå från att besvara frågor om den svenska regeringens hållning i frågan om surrogatmödraskap.

Av Carl Gram

FAKTA: Surrogatmödraskap

En surrogatmamma är en kvinna som bär och föder ett barn åt ett annat par. Efter graviditeten och födseln genomförs oftast en så kallad närståendeadoption, då det nyfödda barnet överlämnas till föräldrarna. Källa: Expressen

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar