Segersäng Stad: Regeringens stora bostadssatsning stoppas – finansieringen kunde inte lösas

Av | 28 december, 2017

I höstas pekade S/MP-regeringen ut Segersäng Stad i Nynäshamn som en av nio nya städer och stadsdelar i Sverige. I Nynäshamn hade kommunens egna investeringar uppgått till 4-5 miljarder kronor om bostadssatsningen blivit till verklighet. Nu stoppas bostadsprojektet Segersäng Stad efter det att staten inte ville gå in med pengar och lösa finansieringen.

[NewsGram – Nynäshamn 1 januari 2018]

Det blir inte 10 000 nya bostäder i Segersäng i Nynäshamn. Det beskedet lämnade kommunstyrelsen i Nynäshamn i mitten av december förra året. I förhandlingarna som strandade mellan regeringen och Nynäshamns kommun några dagar före kommunstyrelsens beslut i frågan, framkom det att staten inte var villig till att satsa några egna pengar i bostadsbyggandet i Segersäng.

För vår del är det absolut nödvändigt att våra huvudkrav uppfylls för att vi ska kunna åta oss att bygga en ny stadsdel av den storlek som har diskuterats. Nynäshamn kommun är en oslipad diamant och fler vill vara med och putsa på diamanten men för att få vara med behövs en insats. Det handlar om förmånliga statliga lån för att finansiera infrastruktursatsningar, en utbyggnad av Nynäsbanan till dubbelspår och en ny dragning av Segersängsvägen, inklusive en planskild korsning, sa kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande Patrik Isestad i ett uttalande om kommunstyrelsens beslut.

En annan stötesten har varit infrastrukturen som i nuläget inte kan anpassas till behoven i en helt ny stadsdel i kommunen. Här uttrycker både regeringen och Nynäshamns kommun ett intresse att samarbeta kring infrastruktursatsningar i framtiden. Kommunstyrelsen i Nynäshamn ställer sig positiv till att ta fram en avsiktsförklaring som löser nuvarande infrastrukturproblem i Segersäng.

Vi vill inte helt stänga dörren för ett framtida samarbete med staten utan ger kommunstyrelseförvaltningen uppdraget att, om staten är intresserad, inleda samtal om en eventuell avsiktsförklaring, sa Patrik Isestad.

Enligt Nynäshamns kommun skulle en gemensam avsiktsförklaring kunna innebära att regeringen ger ett löfte om en studie av Nynäsbanan – medan kommunen arbetar vidare på hållbarhetsfrågor i det översiktsplaneringsarbete som pågår i Nynäshamns kommun.

NewsGram kan avslöja att Nynäshamns kommun hade blivit tvungna att satsa omkring 4-5 miljarder kronor i fysiska infrastruktursatsningar för att kommunen skulle kunna komma igång och bygga en ny småstad i Segersäng. För att underlätta byggandet av en småstad med 7000 till 10 000 bostäder är statliga lån för finansiering av nödvändiga samhällsfunktioner såsom nytt vatten- och avloppssystem, vägsystem samt förskolor och skolor av stor betydelse. Därefter kan kommunen börja tjäna pengar på försäljning av mark och exploateringsintäkter och i viss mån ökade skatteintäkter. Glappet mellan de framtunga investeringarna och tidpunkten när Nynäshamns kommun skulle kunna börja tjäna pengar på den stora bostadssatsningen i Segersäng Stad förblev ofinansierad. Kommunen ville att staten skulle överbrygga gapet mellan tiden för kostnaderna och tiden för intäkterna. Men kommunpolitikerna i Nynäshamn fick inte något gensvar för sina önskemål om hjälp med finansieringen från statens sida.

Ett nytt reningsverk och en ny vattenledning kostar cirka 1 miljard och en skola cirka 300 miljoner kronor. I ett utökat Segersäng behöver vi kanske totalt fyra skolor. Så vi talar kanske om 4-5 miljarder kronor. Detta är en alldeles för stor risk för kommunen att själv sätta sig i, vilket gör att vi måste ha hjälp från staten, säger Mikael Gustafsson, planeringschef på Nynäshamns kommun, till NewsGram.

Det var i början av september förra året som S/MP-regeringen presenterade den största bostadssatsningen i modern tid. Under flera årtionden har Sverige tagit emot en stor mängd utomeuropeiska bidragsmigranter – utan att anpassa bostadsbyggandet till den kraftiga befolkningsökningen. För att lösa den mest akuta bostadskrisen vill regeringen nu bygga 100 000 bostäder i nio helt nya städer och stadsdelar i landet. En av dessa nya urbana miljöer var alltså tänkt att bli Segersäng Stad i Nynäshamn. Här skissade regeringen på 7000 till 10 000 nya bostäder. Om regeringens tidplan hade hållits som planerat skulle Segersäng Stad ha stått klart omkring år 2035. Runt Segersäng äger kommunen redan ett markområde motsvarande fem Södermalm i storlek.

Jag tyckte att regeringens förslag att bygga nya bostäder lät spännande, säger Patrik Isestad, kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande i Nynäshamn, till NewsGram.

Han berättar att politikerna i Nynäshamn i flera år verkat för att kommunen ska växa. För att lösa problemet med att det inte finns tillräckligt med plats att bygga nytt i Nynäshamns stadskärna köpte kommunen år 2013 den så kallade Stockholmsmarken – varav Segersäng är en del av området. I nuläget finns cirka 250 fastigheter och 760 invånare bosatta i Segersäng by, som ligger på den östra sidan av pendeltågssträckan mellan Nynäshamn och Stockholm.

I dag är det bara skog och natur i Segersäng. Grönområdena kommer att attrahera folk att flytta dit, säger Patrik Isestad.

Nära Segersäng ligger en pendeltågsstation på Nynäsbanan och litet längre bort finns riksväg 73 som trafikerar sträckan Nynäshamn och Stockholm. Utifrån den nuvarande tidtabellen är restiden till Stockholms centralstation 49 minuter. En framtida utbyggnad av dubbelspår på Nynäsbanan skulle kunna förkorta restiden för pendlare. För bilresenärer är avståndet 49 km.

För att det ska bli bättre behövs dubbelspår på Nynäsbanan, säger Patrik Isestad.

Även om kollektivtrafik och vägnät hade byggts ut hade inte detta räckt till för att klara av belastningen om alla boende pendlat till och från arbetet i högtrafiktid. Lösningen på detta problem beskrevs i delrapporten som att den nya småstaden i Nynäshamn skulle byggas så att en stor del av de boende kunde ha sitt dagliga värv i närområdet.

Infrastrukturen kommer inte räcka till för alla transporter till jobb, matbutik och annat. Det blir för mycket trängsel på vägar och järnvägar, säger Johan Edstav, regeringens utredare, till NewsGram.

I normala fall arbetar planerarsamhället utifrån direktiv och förordningar samt statliga medel för att vardagen för den vanlige medborgaren ska fungera så smidigt som möjligt. För att invånarna i den planerade bostadssatsningen Segersäng Stad skulle kunna komma till och från jobbet behövde kollektivtrafik och vägnät byggas ut. Någonting som samhällsplanerarna skulle kunna lösa på sikt. Fritidsresande med bil när de boende i Segersäng Stad skulle ut på helgen och rida, plocka svamp, besöka mormor eller gå på fotbollsmatch hade dock varit svårare att förutse. Här hade stora trafikstockningar kunnat uppstå på vägarna till och från Segersäng Stad – trafikproblemen hade tagit lång tid att rätta till från planerarsamhällets sida. För att en ort ska komma in i den nationella planen eller länsplanen ska man först genomgå en så kallad åtgärdsvalsstudie. Flera parter sätter sig ner och tänker på vilka problem som behöver lösas. När det gäller Hemfosa och Segersäng fanns inget sådant underlag.

Här vill utredaren få till bostadsbebyggelsen och säger att då måste vi ha infrastrukturen. Han har en uppfattning om vilken typ av infrastruktur, men ändå oklart, säger Robert Örtegren, trafikdirektör på Länsstyrelsen Stockholm, till NewsGram.

Han menar att trafiksituationen i hela Södertörn behöver utredas. Enligt de direktiv som Länsstyrelsen använder för att ta fram en länsplan går det inte att lägga in åtgärder som man inte vet vad de är för någonting eller vad de kan komma att kosta för skattebetalarna.

Vi ser att det finns väldigt många frågor som är obesvarade kring vad som ska göras och vad det kostar, säger Robert Örtegren.

De nu skrinlagda planerna på 7000 till 10 000 nya bostäder i Segersäng Stad kommer inte påverka kommunens övriga bostadssatsningar. Inom de närmaste åren planerar Nynäshamns kommun att bygga 2000 nya bostäder i Ösmo och 2000 nya bostäder i Nynäshamns stad. Några dagar före nyår ansökte det kommunalt ägda bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder om förhandsbesked för tidsbegränsat lov om att uppföra modulbostäder i Ösmo. Detta för att kunna husera kommunplacerade nyanlända flyktingar i Nynäshamn.

Av Carl Gram

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar