Etikettarkiv: Smittskyddsinstitutet

Hiv-statistik avslöjar allvarliga brister inom svensk sjukvård

Antalet rapporterade fall är konstant, samtidigt som invandringen från högriskområden ökat markant. Sverige har ett nationellt mål att hivinfektion hos asylsökande och nyanlända anhöriginvandrare ska identifieras inom två månader och för grupper från högriskområden inom sex månader. Förra veckan presenterade Smittskyddsinstitutet sin årliga sammanställning av antalet hiv-fall som anmäldes i Sverige 2012. Den visar att… Läs mer »