Ebolaöverlevare kan smitta andra genom sexuellt umgänge

Av | 19 november, 2017

En ny vetenskaplig rapport bekräftar att män som tillfrisknat från ebola kan smitta andra vid sexuellt umgänge. Även om manliga överlevare konstateras vara friska, så gömmer sig det dödliga viruset i mannens sperma under lång tid och männen kan i värsta fall överföra ebola genom sex. Nu oroar sig forskarna över nya utbrott i Västafrika. Långt efter att regionen förklaras fritt från ebola.

Förra året var Liberias huvudstad Monrovia en lamslagen stad. Längs gatorna låg döda kroppar. På sjukhus och vårdcentraler trängdes svårt sjuka. Byar sattes i karantän. Familjer utplånades i ebolaepidemin som under några månader höll resten av världen i ett strypgrepp. Men så i början av maj i år förändrades allt. Under 42 dagar insjuknade ingen i ebola i Liberia. Därmed kunde Världshälsoorganisationen, WHO, förklara landet ebolafritt.

Uppmuntrande, konstaterade Liberias biträdande hälsominister Tolbert Nyenswah, enligt nyhetsportalen All Afrika.

De högt ställda förväntningarna grusades dock snabbt. Vid samma tidpunkt som Liberia förklarades fritt från ebola, så började läkare misstänka att en manlig överlevare kunde ha smittat en kvinnlig partner med sjukdomen genom sexuellt umgänge. I skymundan från världspressens uppmärksamhet tvingades en internationell forskningsgrupp och myndigheterna i Liberia påbörja ett stort arbete för att få klarhet i frågan om mannen verkligen hade överfört ebola till sin kvinnliga partner genom sexuellt umgänge.

I slutet av förra veckan kunde forskningsgruppen presentera sitt resultat. I en vetenskaplig rapport som publicerades i The New England Journal of Medicine bekräftar forskargruppen att kvinnan i Liberia smittades genom sexuell kontakt med en man som fem månader tidigare friskförklarats av läkarna. Förutom den drabbade kvinnan misstänks ytterligare 20 ebolafall ha uppstått genom sexuell smittspridning.

I studien kunde forskargruppen påvisa att kvinnan inte hade exponerats för ebola av någon annan som insjuknat i sjukdomen. Däremot hade kvinnan haft oskyddat samlag med en man som tillfrisknat fem månader tidigare där spermaprov från mannens testades positivt. Forskarna plockade en nästan komplett genetisk sekvens på ebolavirusets så kallade genom från mannens spermaprov. Denna jämfördes med kvinnans. Endast en genetisk mutation skilde mannen och kvinnans ebolavirus från varandra.

Under ebolaepidemins förlopp i Västafrika sparade forskarna genetisk information från ebolapatienter i en stor gemensam databas. För att utesluta möjligheten att någon annan smittat kvinnan, jämförde forskargruppen de bägges ebolavirus mot prover från 796 andra genetiska sekvenser av ebolaviruset i den stora databasen. Paret bar på tre identiska genetiska mutationer. Dessa gick inte att finna hos de övriga 796 proverna i den stora databasen.

Jag tror att vi kan röra oss bort från troligen till bekräftad grundad på alla tänkbara bevis, säger Gustavo Palacios, en av författarna till studien och verksam forskare på The Center for Genome Sciences, till tidskriften Nature.

I Västafrika har överlevare råkat illa ut. Stigmatiseringen av manliga överlevare från ebolaepidemin har nått alarmerande nivåer. Stigmatiseringen leder till att överlevarna drabbas av depression, rädsla och avståndstagande från omgivningens sida. Detta förvärrar överlevarnas allmänna hälsotillstånd.

Frågan om stigmatisering och ebolaöverlevare är en enorm utmaning och överlevarna måste behandlas med värdighet, säger Meekie Glayweon, koordinator av Nätverket för ebolaöverlevare i Liberia, vid en regeringsledd presskonferens.

För snart två år sedan, när ebolaepidemin bröt ut i Västafrika, handlade kampen mest om att överleva för dagen. Numera kan människor som drabbas av ebola dra lärdom av hur överlevarna behandlas av samhället. Erfarenheterna visar att de som blir sjuka står inför två val: Antingen dö en fasansfull död på sjukhus, eller tillfriskna men betraktas som paria och bli socialt utstötta.

Det finns många hämnande faktorer för att vilja bli diagnosticerad. Detta kan leda till att personer som insjuknar i ebola gömmer sig, och det försvårar övervakningsuppgiften att kunna reagera på nya misstänkta fall av ebola, förklarar Armand Sprecher, organisationen Läkare utan gränser i Bryssel, i en artikel som publicerades i samband med The New England Journal of Medicine-artikeln.

För att undvika sexuell smittspridning av ebola pekar forskargruppens rapport i The New England Journal of Medicine på vikten av att män testar sig regelbundet och praktiserar säker sex under minst en sexmånadersperiod. Sexuell smittspridning innebär att folk kan insjukna i ebola långt efter det att WHO förklarar att ett utbrott är över.

Utmaningen med sexuell smittspridning handlar inte om att den kan vara källa till många nya ebola-fall, utan om att den kan vara bidra till sena fall av ebola, konstaterar Armand Sprecher.

FAKTA/EBOLA:

Ebolaepidemin bröt ut i årsskiftet 2013-2014 i gränstrakterna mellan Guinea, Sierra Leone och Liberia. Ebola tillhör en grupp sjukdomar som brukar kallas för blödarfeber. Det är en allvarlig virusinfektion som drabbar alla kroppens organ. Ebola innebär att kroppens förmåga att stoppa blödningar sätts ur funktion. Totalt har 28 454 ebola-fall rapporterats, varav 11 297 dödsfall, i Guinea, Liberia och Sierra Leone enligt Världshälsoorganisationen, WHO.

Av Carl Gram

Artikeln publicerades ursprungligen av Dispatch International 20 oktober, 2015.

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar