Kan man lita på svensk media? Staffanstorp rättar till felaktigheter om kommunens flyktingmottagande

Av | 4 mars, 2018

Sydsvenskan får hård kritik för att ha förmedlat en skev bild av flyktingmottagandet i Staffanstorp – nu väljer kommundirektören att runda massmedia och använder kommunens hemsida för att nå ut med korrekt information till invånarna.

[newsgramNynäshamn 4 mars 2018]

I torsdags publicerade den Bonnierägda tidningen Sydsvenskan en artikel om flyktingmottagandet i Staffanstorp. En artikel som kan tolkas som att flyktingmottagandet i kommunen svartmålas – nu går Staffanstorps kommun ut med förtydligande på sin hemsida om de faktiska förhållanden som råder för de flyktingar som är boende i husvagnar på orten.

Foto: Mergim Suleymani

Så här beskrev Sydsvenskan situationen i husvagnsboendet i Staffanstorp.

Fruset vatten, trasig dörr och svårt att sova på nätterna. Den senaste veckans kyla och blåst har slagit hårt mot de boende i husvagnarna i östra Staffanstorp. Samtidigt börjar de få nog av boendet som sådant, som var tänkt som en tillfällig lösning när det sattes upp i höstas.

Uppgifter som Staffanstorps kommundirektör Per Almström väljer att bemöta på kommunens egen hemsida.

När Migrationsverket började sända nyanlända till Staffanstorp utan att först kontrollera med kommunen om det fanns något boende, fick några ensamma, vuxna, män bo i husvagn. För närvarande bor sex personer i husvagnar. Dessa husvagnar är vinterbonade. Det har dock funnits tillfällen då temperaturen under kortare perioder understigit vad som är acceptabelt. Det har då uppmätts temperaturer kring 15⁰ C. Detta har då omedelbart åtgärdats, bland annat genom att extra värmeelement/värmefläktar installerats i vagnarna.

En anledning till att temperaturen sjunkit så lågt vid vissa tillfällen är att matlagning förekommit i själva husvagnarna (brödrostar, vattenkokare med mera) och säkringarna utlöst på grund av överbelastning. Mat ska lagas i den särskilda köksvagn som finns i anslutning till husvagnarna, vilket också tydligt har kommunicerats till de boende.

Han fortsätter.

Det har också rapporterats problem med det gemensamma köket. Detta har bland annat sin grund i att en vattenledning frusit sönder som en följd av att dörren till köksvagnen blåst sönder, då den inte stängts som den borde av de som bor där, trots upprepade tillsägelser om att dörrar måste stängas. Detta har lett till omfattande skador på dörren och till att kopparrör och kranar frusit sönder. I köket har också flera spisplattor satts på och sedan låtits vara på, trots att ingen varit där och spisvred har tagits sönder. En omfattande oordning har uppmärksammats, med sopor som inte kastats i sopkärlen och disk som inte diskas.

Staffanstorps kommundirektör Per Almström avslutar sitt förtydligande.

Enbart två av de sex personerna som bor i husvagnarna har accepterat att skriva under kontrakt och därmed betala hyra. Den 21 november och den 22 februari har det funnits tider bokade för kontraktsskrivning, men de boende har av olika anledningar vägrat att skriva under. Det innebär att vissa av de boende som bott sedan hösten inte betalat någonting alls i hyra hittills. Hyran är satt till 1 800 kronor per månad. Den hyresnivån ryms inom ramen för den ersättning som de boende får. Etableringsersättningen från Försäkringskassan uppgår till 6 700 kronor per månad för en vuxen nyanländ.

I fyra av sex fall förekommer det alltså i juridisk mening inget hyresförhållande, vilket är oacceptabelt. Därför kommer dessa fyra personer i nästkommande vecka, för sista gången, på nytt beredas möjlighet att teckna hyresavtal.

Att en kommun väljer att bemöta en ensidig partsinlaga av faktiska förhållanden på kommunens egen hemsida är ytterst ovanligt. Men flyktingmottagandet i Staffanstorp har hamnat i blåsväder av synkronmedia tidigare. När SVT-programmet OpinionLive i januari fick skarp kritik för dess sätt att beskriva Staffanstorps flyktingmottagande slutade det med att programmets redaktör tvingades pudla offentligt.

Det blev fel och vi ber om ursäkt för det, sa SVT-producenten Eskil Lundgren.

Trots att OpinionLives redaktion alltså kände till att en nyanländ man och hans familj hade blivit placerade på vandrarhemmet, som senare dömts ut som otjänligt att bo i, i Staffanstorp av Malmö kommun nämndes det aldrig under själva live-sändningen. Istället leddes tv-tittarna att tro att det var Staffanstorps kommun som låtit familjen bo på boendet under ett halvårs tid.

Nu har återigen en felaktig bild av Staffanstorps kommuns flyktingmottagande förmedlats. Den här gången är det Sydsvenskan som beskriver de boendes situation i husvagnarna på ett sätt som kommunen anser brister i källkritisk granskning. Genom att utelämna väsentlig information uppstår fenomenet som populärt kallas för ”falska nyheter”. För att försöka bringa klarhet i de olika turerna kring Sydsvenskans publicering om flyktingmottagande i Staffanstorp tidigare i veckan så kontaktade newsgram således Sydsvenskans redaktion under söndagen. Jag fick tillfälle att samtala med journalisten och helgchefen Martina Glimberg, MG. Så här lät det.

NEWSGRAM: Vem är det som är redaktionschef i dag?

MG: I dag är det jag.

NEWSGRAM: Då kanske jag kan få ställa mina frågor till dig hur ni resonerar kring sådana här publiceringar?

MG: Jag tycker det är bättre att du pratar med ansvarig utgivare om det eftersom jag inte har varit ansvarig för den publiceringen. Det blir jättekonstigt om jag ska svara på frågor om det.

NEWSGRAM: Fast nu har Staffanstorps kommun tvingats dementera era falska uppgifter i artikeln som publicerades i början av mars. Varför tvingades kommunen göra det?

MG: Det kan jag inte svara på varför de gör så. De har inte hört av sig till oss om rättelse till exempel. Det säger ju nånting om deras agerande. Men jag tycker du ska ringa ansvarig utgivare.

NEWSGRAM: Varför kontrollerade inte Sydsvenskan de husvagnsboendes uppgifter direkt med kommunen före publiceringen av artikeln?

MG: Men hur vet du att vi inte har gjort det?

NEWSGRAM: Har ni gjort det?

MG: Jag sa ju att jag var inte chef så jag kan inte svara på det. Men hur vet du att vi inte har gjort det?

NEWSGRAM: Jag utgår från kommunens uppgifter på hemsidan om Sydsvenskans artikel. Men du säger att ni har undersökt de boendes uppgifter med kommunen. Ändå tvingas Staffanstorp gå ut och förtydliga vad som gäller för att Sydsvenskan har publicerat falska uppgifter.

MG: Var har du läst artikeln?

NEWSGRAM: Jag har läst den på er hemsida.

MG: Gör gärna det en gång till.

NEWSGRAM: Du säger ju att ni (red. Sydsvenskan) har kontrollerat de husvagnsboendes uppgifter med kommunen. Ändå publicerar Sydsvenskan falska uppgifter?

MG: Jag kan göra så att jag tar ditt telefonnummer så kan ansvarig utgivare tala med dig istället. Det är mycket bättre.

Efter en stund fortsätter samtalet.

NEWSGRAM: Vilken agenda har ni mot Staffanstorps kommun när ni svartmålar deras flyktingmottagande på det här sättet?

MG: Vad sa du?

NEWSGRAM: Vilken agenda har Sydsvenskan när ni svartmålar Staffanstorps flyktingmottagande på det här viset?

MG: Men hör du vad du säger? Du säger att vi har en agenda när vi publicerar nyheter.

NEWSGRAM: Det måste ni ha när ni publicerar falska nyheter.

MG: Jag säger fortfarande att det är Pia Rehnquist som är ansvarig utgivare. Det är henne du ska ta det här med. Jag kan lämna ditt telefonnummer till henne så får vi se om hon hinner ringa upp dig i dag. Annars kan hon göra det imorgon.

Uppenbarligen upplever kommundirektören Per Almström i Staffanstorp att Sydsvenskan har förmedlat en bristfällig – kanske till och med felaktig och falsk bild – av de faktiska förhållandena av kommunens flyktingmottagande i detta specifika fall. Annars hade inte kommunen valt det drastiska alternativet att kringgå media – och istället använda kommunens hemsida som kommunikationskanal till invånarna i Staffanstorp för att rätta till de felaktiga uppgifter som Sydsvenskan förmedlat.

Sydsvenskans chefredaktör ansvariga utgivare Pia Rehnquist har ej kontaktat newsgram – däremot har journalisten och helgchefen Martina Glimberg beretts tillfälle att läsa citaten och komma med förtydliganden före publicering. Hon har dock valt att avstå från detta.

newsgram har sökt kommundirektören i Staffanstorp, Per Almström, och moderaten och kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson utan framgång.

Av Carl Gram

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar