Nordea flyttar till Finland – nu kan storbanken expandera i EU

Av | 15 mars, 2018

Nordeas aktieägare fattade i dag det formella beslutet att flytta huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors. Ett beslut som innebär att storbanken kan expandera och köpa upp andra banker inom EUs bankunion. Men först måste Finansinspektionen undersöka att bankens fusionsplan inte påverkar den finansiella stabiliteten.

[newsgramNynäshamn 15 mars 2018]

Nordeas aktieägare fattade idag det formella beslutet att flytta den europeiska storbankens huvudkontor från Stockholm till Helsingfors.

Vinsten är minst en miljard euro, sade Björn Wahlroos, Nordeas styrelseordförande, rapporterar SVT Nyheter.

Men först måste Nordea lämna in en ansökan om tillstånd till Finansinspektionen att verkställa fusionsplanen innan banken kan flytta sitt huvudkontor till Helsingfors. Ett sådant beslut planeras att fattas i tredje kvartalet i år. För att Finansinspektionen skall kunna godkänna en ansökan får flytten inte strida mot allmänintresset – det vill säga påverkan på den finansiella stabiliteten. Dessutom kommer Finansinspektionen bedöma Nordeas framtida riskprofil inklusive den buffert banken kommer att hålla i form av kapital.

Vissa analytiker menar att den egentliga orsaken till Nordeas flytt av huvudkontor från Sverige till Finland handlar om att ge banken rörelsefrihet att expandera verksamheten inom ramarna för EUs bankunion. Tidigare har Nordea varit förhindrade att kunna lägga bud på europeiska banker.

Sverige är för litet för Björn ”Nalle” Wahlroos imperieplaner, förklarar Karolina Palutko Macéus, krönikör på ekonomisajten E55.

 

Aktieägare trängdes för att komma in på Nordeas bolagsstämma. Bild: Yle/Linda Söderlund

På dagens bolagsstämma deltog omkring 1 000 aktieägare. Små som stora aktieägare. Nästan 97 procent röstade ja till styrelsens förslag. Bakom flytten har det finländska försäkringsbolaget Sampo – där Björn Wahlroos också är styrelseordförande – alltså varit pådrivande. Flera stora fondägare har protesterat emot beslutet, medan andra såsom Swebank Robur och Alecta sagt ja. Folksamgruppen beslutade att lägga ner sina röster när stämman skulle fatta beslut i frågan om flytt av huvudkontor. Företaget delar inte styrelseordföranden Björn Wahlroos positiva syn på fördelarna med dagens stämmobeslut.

Vi har tagit del av förslaget angående flytt av huvudkontor. Det är ett beslutsunderlag som visar på de fördelar som kan komma aktieägarna tillgodo. Samtidigt ser vi höga risker med detta förslag, liksom höga kostnader. Än så länge är det oklart när de större finansiella fördelarna är tänkta att inträffa. Sammantaget så gör detta att vi kommer att lägga ner vår röst vid årsstämman, säger Emelie Westholm, chef ansvarsfullt ägande, på Folksamgruppen.

Intresseföreningen Aktieägarna gick på samma linje som Folksamgruppen.

Man går för fort fram, beslutet är förhastat, sade Per Westerberg, ordförande hos Aktieägarna, under stämman i dag.

Enligt Casper von Koskull, Nordeas VD, är syftet med flytten av huvudkontor att banken i första hand skall omfattas av EUs bankunion – vilket förväntas ge ett stabilare och mer förutsägelsebart regelverk och samma spelregler som andra europeiska systemkritiska banker har.

Hösten år 2013 sålde den svenska staten sitt resterande innehav av aktier i Nordea för cirka 20 miljarder kronor till bland andra den saudiska staten. Pådrivande bakom den affären var nyliberalen och den tidigare finansministern Anders Borg.

Av Carl Gram

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar