Panik på norska Migrationsverket

Av | 29 november, 2017

I ett internt diskussionsforum på Utlendingsdirektoratets intranät skriver migrationshandläggare att de tänker vägra följa de nya riktlinjer som den norska regeringen nyligen införde på asylområdet. Nu tvingas generaldirektören förklara att myndigheten ställer sig lojal till de riktlinjer som bestäms av landets politiker.

Den norska regeringens åtstramningar på asylområdet möter starkt motstånd inom Utlendingsdirektoratet [norska motsvarigheten till Migrationsverket], UDI. Nu råder full panik bland anställda på UDI. Många oroar sig för de konsekvenser som kan uppstå på asylområdet med de nya riktlinjer som beslutades före julhelgen förra året. Den norska tidningen Verdens Gang, VG, har fått tillgång till inlägg som anställda på UDI har publicerat i ett internt diskussionsforum på UDI.

Jag har arbetat länge på UDI. Jag har varit flexibel, har skaffat mig en gedigen kompetens, har alltid varit effektiv och presterat bra. Men jag tänker inte behandla de här sakerna, skriver en handläggare.

Inlägget, som har fått stöd från flera andra UDI-anställda, kritiserar först och främst riktlinjerna om att avstå från att realitetsbehandla asylansökningar från personer som kommer till Norge efter att ha uppehållit sig i Ryssland. I de vägledningar på asylområdet, som den norska regeringen presenterade före julhelgen, framgår det att asylsökande som har uppehållit sig i ett säkert tredjeland ska få avslag enligt den norska utlänningslagens paragraf 32.

Då undantag inte görs för kortare vistelser, som till exempel kortvarigt turistvisum, betyder detta i praktiken att det inte är möjligt att söka skydd i Norge. Asylsökande kan heller inte överklaga. Detta är ett brott mot folkrätten, menar handläggaren.

När den norske justitieministern Anders Amundsen, Fremskrittspartiet, presenterade riktlinjerna 25 november förra året, höll han fast vid att denna grupp asylsökande inte riskerar några förföljelser i Ryssland.

Det är ett missbruk av asylsystemet när de här människorna väljer att resa från Ryssland till Norge, poängterade Anders Anundsen.

Stortinget klubbade i höstas igenom en lagändring som ger den norska regeringen möjlighet att instruera Utlänningsnämnden att följa de nya riktlinjerna på asylområdet. Nu råder stor oro bland de anställda på UDI att lagändringen också kan komma att användas för samtliga asylsökande som kommer till Norge också sådana som inte har anlänt via Storskog vid den norsk-ryska gränsen.

Det finns inget direktflyg mellan till exempel Syrien och Norge, Eritrea och Norge eller Iran och Norge. Med andra ord kommer en asylsökande troligen ha befunnit sig i ett säkert tredjeland någon gång på vägen till Norge, framhåller handläggaren ytterligare i det interna diskussionsforumet.

Handläggaren menar att det i vissa fall kan vara enkelt att skicka tillbaka asylsökande till Ryssland, medan det kan vara förenat med fara för livet andra gånger. Handläggaren skriver: Vi har inga garantier för att Ryssland inte skickar tillbaka en syrier som har deserterat från militärtjänst till Syrien, då Ryssland betraktar säkra områden som regimkontrollerade områden. Assad, som fortfarande saknar soldater då de som rekryteras till militärtjänstgöring fortfarande dör i striderna, skulle kunna be sin vän Putin om att få alla unga syriska män skickade tillbaka från Ryssland. Då förstår alla med ett minimum av kunskap om stormaktspolitik att Putin inte kommer att skydda dessa syrier”.

Frode Forfang, generaldirektör på UDI, har själv besvarat inlägget i det interna diskussionsforumet.

I mitt svarsinlägg på intranätet gjorde jag det klart att jag tycker att den aktuella vägledningen på asylområdet håller sig inom våra mänskliga rättighetsförpliktelser, sa han till den norska nyhetsbyrån NTB.

Generaldirektören understryker att myndigheten förhåller sig lojal till de politiska riktlinjer som bestäms av norska politiker. Det norska justitiedepartementet har inte velat kommentera uppgifterna för NTB.

Det är NTB som har förmedlat inläggen på det interna diskussionsforumet på UDIs intranät i anonymiserad form till VG.

Av Carl Gram

Artikeln publicerades ursprungligen av Dispatch International 10 januari, 2016.

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar