Polisen: Nyanländas övergrepp kan bero på annan kvinnosyn

Av | 20 november, 2017

Nyanländas överrepresentation i olika former av sexuella övergrepp kan bero på att de har en annan kvinnosyn än majoritetsbefolkningen, men också på att de faktiskt har en helt annan människosyn, det menar Linda Staaf, chef för polisens underrättelseenhet på Nationella Operativa Avdelningen.

Efter att ha gått igenom polisens lägesrapport om sexuella trakasserier riktade mot ungdomar så tog Nya Dagbladet kontakt med Linda Staaf, chef för polisens underrättelseenhet på Nationella Operativa Avdelningen (NOA) vid Polismyndigheten, för att ställa lite frågor kring rapporten, varför vissa grupper är överrepresenterade och hur polisen tänker arbeta framöver.

Vad beror det på att en stor del av gärningsmännen är nyanlända eller asylsökare?

Vi har tittat på inkomna anmälningar. Där har vi gått på uppgifter från de som har anmält eller uppgifter från vittnen. De har beskrivit personerna som nyanlända eller asylsökare. De här uppgifterna gäller särskilt sexuella ofredanden som begås i grupp. Där beskrivs personerna vara av utländsk härkomst.

Hur tänker ni arbeta för att få bort den här gruppens överrepresentation när det kommer till sexuella övergrepp?

Inför festivaler och arrangemang i sommar så har vi tillsammans med andra aktörer tagit fram en åtgärdsplan för att först identifiera problem som kan finnas till exempel sexuella ofredanden och sen har vi tagit fram förslag på åtgärder. Polismyndigheten kan i samband med tillståndsgivning ställa krav på arrangörerna att de ska ha ett visst antal publikvärdar på plats.

Hur kommer det sig att övergrepp i grupp är så mycket vanligare bland icke-svenska gärningsmän?

Vi har inte tittat på orsakerna, utan bara konstaterat utifrån anmälningarna att så har det varit. I andra länder kan man ha en annan kvinnosyn som visar sig i badhusmiljöer. De kan också ha en helt annan människosyn som gör att också små pojkar kan drabbas av sexuella ofredanden, jag tror faktiskt att det är bättre att tala om en annan människosyn i det här sammanhanget.

Hur arbetar polisen med denna kunskap för att stävja den typen av övergrepp?`

Utgångspunkten för Polismyndigheten är att behandla alla lika inför lagen oavsett bakgrund. Begår man ett brott så ska man lagföras.

Är svenska skolor osäkra platser idag?

Nej, det vill jag inte påstå. Det handlar mer om en norm i samhället som vi måste jobba med. Internet hänger samman med skolmiljön och då är det främst tjejer som drabbas.

Varför går ni ut med information just där?

Vi ville fånga uppfattningen hos barn och ungdomar om vad som sker. Vi ville också få reda på om det finns ett stort mörkertal som vi inte känner till. Vi hade också ett intresse att få förslag från ungdomarna på bättre lagstiftning och åtgärder.

Vad är det för typ av övergrepp som sker på svenska skolor?

I skolan handlar det om tillmälen, passanden och kränkande ord.

Av Carl Gram

Artikeln publicerades ursprungligen av Nya Dagbladet 21 maj, 2016, och har vid tillfället för denna återpublicering över 27000 delningar i sociala medier såsom Facebook och Twitter.

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar