Regeringen vill använda avlyssning och husrannsakan – utan brottsmisstanke

Av | 2 november, 2021

Regeringen vill utreda om organiserad brottslighet kan bekämpas genom att ge polis och åklagare rätt att använda hemliga tvångsmedel som avlyssning och husrannsakan – utan konkret brottsmisstanke.

newsgram | Nynäshamn den 2 november 2021

| INVANDRINGS- OCH KRIMINALPOLITIK | Inrikesminister Mikael Damberg, S, meddelade på tisdagen att regeringen vill utreda om polis och åklagare ska kunna använda hemliga tvångsmedel som avlyssning och hemlig husrannsakan utan att det finns konkret brottsmisstanke. Importerad brottslighet används som förevändning för att inskränka svenskars frihet.

Varför väljer makthavare över hela världen hellre massövervakning än att ta itu med problemen för att lösa dem? Bilden visar en demonstrant som protesterar mot massövervakning i Washington DC i 2013. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

En särskild utredare får nu i uppdrag att se över lagstiftningen om så kallade preventiva tvångsmedel och därmed ge polis och åklagare befogenhet att kunna använda sådana åtgärder för att bekämpa allvarlig brottslighet.

Att kunna använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte är någonting som Polismyndigheten har efterfrågat. De menar att användandet av hemliga tvångsmedel i underrättelseskedet, det vill säga utanför en förundersökning, kan vara avgörande för att förhindra den här sortens eskalerande skjutvapenvåld vi har sett. Men också annan allvarlig brottslighet som förekommer inom ramen för kriminella nätverk, säger Mikael Damberg.

Av allt att döma var polisstat slutmålet för de etniska/religiösa aktivister som på 1960-talet propagerade för införandet av mångkultur i Sverige. För lägger man alla olika åtgärder bredvid varandra som går ut att upprätthålla samhällsbygget mångkultur genom att övervaka svenska medborgare har man fått massövervakning. Istället för att konstatera att mångkultur är ett misslyckande och att det pågående samhällsexperimentet borde skrotas har exempelvis folkpartisten Olle Wästberg fortsatt på den inslagna vägen mot mångkultur och öppet proklamerat för införande av polisstat. I nuläget är svenskens valmöjligheter riggade utifrån två alternativ; antingen filosofen Karl Poppers utopiska drömmar om det öppna samhället med fri migration från tredje världen eller en polisstat där svenskens friheter går förlorade. Ett tredje alternativ skulle däremot kunna svara på frågan: ”Vad är bäst för Sverige?” och bana väg för en lösning där medlemmar av de diasporor som nu lever i parallellsamhällen får hjälp på traven att återvända till sina hemländer. Helt enkelt för att det är bäst för nationen Sverige.

På tisdagens presskonferens framkom det att en åtgärd som ska utredas är om polis och åklagare ska kunna använda hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte utanför en förundersökning av polis och åklagare. Till exempel handlar det om att få använda avlyssning eller dataavläsning för att förhindra brott utan krav på en konkret brottsmisstanke mot en utpekad person.

Säkerhetspolisen har kommit med en hemställan för att möjliggöra husrannsakan i underrättelseverksamheten helt enkelt. Den möjligheten har de inte i dag, säger Mikael Damberg.

Han fortsätter.

Säkerhetspolisen har velat det och de menar att vid sidan av att använda hemliga tvångsmedel i största allmänhet, avlyssning och till exempel spaning, skulle det vara viktigt för dem att kunna gripa in och göra en husrannsakan för att också kunna avstyra attentatsplaner mot Sverige. Det har diskuterats i olika omgångar, men nu utreder vi det på allvar, inte bara kopplat till eventuellt Säkerhetspolisens behov, utan brottsbekämpande myndigheter.

Utredaren Inger Söderholm, före detta lagman vid Attunda tingsrätt, ska vara klar med utredningen senast den 2 februari 2023.

Av Carl Gram

Källor:

Regeringen öppnar för husrannsakan och avlyssning – utan brottsmisstanke

Regeringen öppnar för husrannsakan och hemlig avlyssning utan brottsmisstanke

Regeringen öppnar för avlyssning och husrannsakan utan brottsmisstanke

Regeringen vill ge polisen utökad rätt att avlyssna

Regeringen öppnar för mer avlyssning

Regeringen öppnar för avlyssning utan misstanke

Dokumentären: ”Varför är Sverige en mångkultur?” – Folkungen

Olle Wästberg: Sverige kan lära av New York-modellen – Kvartal

Tyska tidningen Bild: Schweden ist gefährlichstes Land Europas

Olika Wikipedia-sidor:

Polisens REVA-projekt

Karl Poppers verk ”Det öppna samhället och dess fiender”

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar