Stor europeisk kampanj vill förbjuda ansiktsigenkänning

Av | 12 oktober, 2021

I Kina är biometrisk ansiktsigenkänning del av landets sociala kreditsystem där kineserna belönas eller bestraffas utifrån hur de uppför sig i det offentliga rummet. Nu vill initiativtagarna bakom ett medborgarupprop förhindra en liknande utveckling i Europa genom att samla in en miljon underskrifter och få EU-kommissionen och Europaparlamentet att förbjuda AI-stödd massövervakning.

| STOREBRORSSAMHÄLLET | Kampanjen Reclaim Your Face är ett gemensamt europeiskt medborgarinitiativ som vill samla in en miljon underskrifter mot ansiktsigenkänning. I hela Europa vinner ansiktsigenkänning mark – både regeringar och företag har fått upp ögonen för att den allt mer sofistikerade övervakningsmetoden kan användas för en mängd mer eller mindre godsinnade ändamål.

Kinesiska myndigheter använder kameror för att övervaka medborgarnas uppförsel i det offentliga rummet. Foto: Ng Han Guan/AP

I Kina är ansiktsigenkänning en viktig del av det ökända ”sociala kreditsystemet” som bland annat övervakar kinesiska regimkritiker och gör det omöjligt för dem att resa med tåg, köpa flygbiljetter eller ta ett lån för att köpa ett hus. Storbildsskärmar på gatorna fungerar som gamla tiders skampålar utifall någon kines går mot rött ljus. För överallt finns det kameror som hela tiden tittar på dig och känner igen dig och övervakar dig. Även om det inte har gått lika långt i Danmark eller i Europa som i Kina vill initiativtagarna dra ett streck i sanden nu och otvetydigt förbjuda användandet av ansiktsigenkänning och andra så kallade biometriska massövervakningsmetoder i det offentliga rummet.

Om globalisternas tänkta nya världsordning kräver införande av en världsomspännande polisstat för att fungera med hjälp av bland annat vaccinpass, biometrisk massövervakning och digitala valutor är det faktiskt en bättre idé att skrota dessa planer redan nu och istället kämpa för ett samhälle där vi alla får leva våra liv i frihet. I princip är globalism detsamma som fanns i det forna kommunistiska Sovjetunionen, som kollapsade i slutet av 1980-talet.

Medborgarinitiativet är en slags EU-motsvarighet till de danska medborgarförslagen. Om en miljon medborgare i alla EU:s medlemsstater undertecknar initiativet är EU-kommissionen skyldig att överväga förslaget och ta upp det till diskussion med Europaparlamentet. Initiativet Reclaim Your Face stöds av det europeiska nätverket för digitala rättgheter och ett stort antal andra organisationer. I Danmark verkar IT-Politisk Forening för att förbjuda ansiktsigenkänning i det offentliga rummet.

– I många andra länder pågår en stor debatt om detta. I USA har man till exempel i vissa delstater förbjudit ansiktsigenkänning. Men i Danmark är frågan inte särskilt högt upp på dagordningen, säger Jesper Lund, ordförande för IT-Politisk Forening, till Indblik.

Han kallar ansiktsigenkänning för ”en mycket ingripande teknologi” som kan få allvarliga konsekvenser om den inte hålls i stramt koppel.

– Det finns många skäl att motsätta sig ansiktsigenkänning. Om du värderar din personliga frihet och inte gillar att bli kontrollerad av vare sig staten eller företag bör du vara rädd för detta, säger Jesper Lund.

Han fortsätter.

– Ansiktsigenkänning är en teknik som gör det möjligt för ett fåtal personer att kontrollera en hel del människor och styra deras beteende. I kombination med detta har vi en teknisk utveckling som bara rullar på och rullar på, och där den här tekniken som en konsekvens riskerar att användas för allt fler saker.

För närvarande används teknologin endast i begränsad omfattning i Danmark – men Brøndby Stadion och företaget JustFace är exempel på aktörer som redan börjat använda denna teknik. Hans bedömning är att utvecklingen i Danmark riskerar att gå oerhört snabbt delvis på grund av ”teknologiglada politiker”, en slapp lagstiftning och danskarnas stora offentliga databaser som kan samköras med personnummer, vilket i sin tur skulle kunna användas i samband med ansiktsigenkänning.

Tidsfristen för insamlingen av underskrifter löper ut i augusti nästa år – först då kommer det visa sig om medborgarinitiativet Reclaim Your Face lyckas förbjuda ansiktsigenkänning. Även om Jesper Lund tror att en miljon underskrifter är svårt att nå, har initiativet redan fått ett stort genomslag. Hittills har man lyckats få ihop omkring 60.000 underskrifter.

– Men medborgarinitiativet har ändå lett till att många människor nu talar om ansiktsigenkänning – även i Europaparlamentet. Europeiska kommissionen har faktiskt lagt fram ett lagstiftningsförslag om artificiell intelligens som innehåller ett miniförbud mot ansiktsigenkänning i vissa fall. Detta gäller dock inte i Danmark på grund av vår rättsliga reservation, säger Jesper Lund.

Förutom att Europaparlamentet i omröstningen den 6 oktober krävde ett förbud för polisen att nyttja ansiktsigenkänningsteknologi på offentliga platser vill en överväldigande majoritet av ledamöterna förbjuda privata ansiktsigenkänningsdatabaser som den det kontroversiella företaget Clearview AI använder.

Omröstningen i Europaparlamentet kommer ligga som grund för de kommande förhandlingarna mellan EU-kommissionen och Europaparlamentet om AI-lagen. Enligt Politico vill både EU-kommissionen och Europaparlamentet bannlysa ett liknande socialt kreditsystem som finns i Kina.

Du hittar insamlingen av underskrifter på Reclaim Your Face:s hemsida.

Av Carl Gram

Källor:

“Hvis man værdsætter sin personlige frihed, bør man frygte det her”: Stor, europæisk kampagne vil forbyde ansigtsgenkendelse

Use of artificial intelligence by the police: MEPs oppose mass surveillance

VIDEO Ansigtsgenkendelse som redskab for politiet: Se, hvad det kan

EU klar med kraftige begrænsninger i brug af ansigtsgenkendelse

European Parliament calls for a ban on facial recognition

Resultat från Europaparlamentets omröstning den 6 oktober 2021

Reclaim Your Face

IT-Politisk Forening (Danmark)

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar