Etikettarkiv: Pisa-undersökningen

Riksrevisionen granskar urvalet av elever till PISA-studien

Allt fler ifrågasätter Sveriges resultat i PISA-studien 2018 efter larm om att en hög andel utrikesfödda elever plockats bort från att delta i den senaste studien. Nu genomför Riksrevisionen en granskning för att se hur regeringen och Skolverket sköter urvalet av elever till OECDs internationella studie på skolområdet.

PISA 2018: Beror den svenska skolkrisen på socioekonomiska faktorer eller något annat?

Fortfarande finns det stora kunskapsskillnader mellan svenska elever och invandrarelever i den svenska skolan – det avslöjar den internationella kunskapsmätningen PISA 2018 som presenterades under tisdagen. Anders Auer på Skolverket menar att socioekonomiska faktorer är förklaringen bakom elevernas olika kunskapsnivåer. Han tror också att skolkrisen i utsatta områden kan lösas genom att allokera mer resurser… Läs mer »

Finlands allt sämre resultat i Pisa-mätningen – kopplas till digitalisering av undervisningen

En finsk studie avslöjar att Finlands allt sämre resultat i den internationella Pisa-mätningen beror på nya undervisningsmetoder som har införts i den finska skolan. Studien pekar bland annat på att digitalisering och fenomenbaserad undervisning försämrar elevernas inlärningsförmåga.