Bristfälliga ebola-undersökningar i USA

Av | 19 november, 2017

Under några månader hösten 2014 spred sig skräcken för att ebola skulle spridas från Västafrika till andra delar av världen. I en rapport om hur hälsokontrollerna fungerade i USA under ebola-utbrottet, lämnar nu Homeland of Security förslag på tio åtgärder som måste rättas till.

Amerikanska Department of Homeland Security, DHS, fann stora skillnader i ebola-spårning i de kontroller som utfördes vid landets flygplatser även för resenärer som berättade att de besökt högriskländer, rapporterar USA Today.

2014 drabbades Västafrika av det största ebola-utbrottet i modern tid. För att bättre kunna svara på liknande utbrott i framtiden har DHS undersökt hur myndigheten ska utveckla sina insatser kring pandemiberedskap och responsförmåga för att förhindra att ebola sprids till USA. Arbetet presenteras i en rapport som släpptes i förra veckan.

DHS fann att det saknades tillräcklig koordinering, träning och återkommande hälsokontroller bland dem som anlände till USA under ebola-utbrottet i Västafrika. Utbildad personal följde inte alltid fastlagda rutiner, och riskpersoner som befarades bära på smittan genomgick inte alltid fullständiga hälsokontroller vilket gjorde dessa helt verkningslösa. I andra fall visade det sig att möjliga högriskpersoner kommit in i USA, utan att alls ha blivit undersökta av sjukvårdspersonal.

I september 2014 upptäcktes det första ebola-fallet i USA två veckor senare infördes hälsoundersökningar på fem amerikanska flygplatser:

DHS prioriterade dessa flygplatser eftersom 94 procent av passagerarna från ebola-drabbade länder anlände hit senare utvidgades kontrollerna till samtliga flygplatser med internationell trafik.  Totalt undersöktes fler än 20 000 personer mellan oktober 2014 och juni 2015. Resenärerna fick genomgå särskilda hälsoundersökningar om de besökt Liberia, Sierra Leone eller Guinea de senaste tre veckorna. Tullpersonalen intervjuade resenärerna och skulle dokumentera deras temperatur för att få tecken på insjuknande i ebola.

När ebola-kontroller infördes vid de första fem flygplatserna hade personalen inte genomgått förberedande utbildning för att hantera just ebola. Därmed utsattes personalen för exponering i onödan, konstaterar John Roth, chefsinspektör vid DHS, i rapporten.

För att komma tillrätta med de brister som påtalas i DHS egen utredning har man sammanställt en 10-punktslista på områden som måste förbättras:

Carl Gram

Artikeln publicerades ursprungligen av Dispatch International 19 januari, 2016.

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar