Danmarks gränskontroll ska stoppa illegala invandrare

Av | 19 november, 2017

Några timmar efter att Sverige infört gränskontroll tvingades Danmark göra detsamma. Nu följer danska myndigheter händelseutvecklingen längs gränserna mot både Tyskland och Sverige för att inte några illegala invandrare ska hamna i Danmark. ”Vi vill inte längre se flyktingar och migranter som vandrar på våra motorvägar. Vi vill försäkra oss om ordning och reda”, sa den danske statsministern Lars Løkke Rasmussen.

För att inte en massa illegala invandrare skulle bli strandsatta i Danmark mellan flyktingmagneterna Tyskland och Sverige tvingades den danska regeringen klockan 12 på måndagen att införa tillfällig gränskontroll längs den dansk-tyska gränsen.

Det är ett stort steg, och det är ett steg som naturligtvis ska ses mot bakgrund av den migrations- och flyktingkris som Europa står mitt uppe i. Den allra största och troligen den mest komplicerade krisen i det här århundrandet, sa Lars Løkke Rasmussen, Venstre, till Berlingske.

Förutom att upprätthålla gränskontrollen mot Tyskland så kommer den danska polisen att följa den inverkan som de svenska id-kontrollerna kan få på utvecklingen i Danmark.

Vi kommer att öka antalet poliser längs gränsen och genomföra stickprovstester för resande till Danmark, sa danske rikspolischefen Jens Henrik Højberg i ett officiellt pressmeddelande.

I den första omgången kommer Danmarks tillfälliga gränskontroll att gälla i 10 dagar men kan förlängas i ytterligare 20 dagar. Sedan september förra året har fler än 91 000 migranter och asylsökande passerat den dansk-tyska gränsen på Jylland men bara cirka 13 000 har sökt asyl i Danmark. Resten har begett sig vidare till Sverige, Norge och Finland. Liksom i Sverige har siffrorna fallit den senaste tiden situationen i Danmark anses dock vara fortsatt ohållbar.

Men vi har fortfarande en betydande ström av migranter och flyktingar som kommer till Danmark från Tyskland, och vi har också ett större antal än dem som hittills sökt asyl i Danmark. Därför skulle de nya svenska kraven innebära en betydande risk för att ett antal illegala invandrare uppehåller sig i Köpenhamn med fara för ordning och säkerhet. Så vill vi inte ha det, och det är i ljuset av detta som vi önskar att införa tillfällig gränskontroll. Vi vill inte längre se flyktingar och migranter som vandrar på våra motorvägar. Vi vill försäkra oss om ordning och reda, sa den danske statsministern.

Personer som kontrolleras längs den dansk-tyska gränsen och som inte kan befinna sig lagligt i Danmark, och som inte heller önskar att söka asyl, kommer att förvägras inresa till Danmark. De personer som inte kontrollerats innan de passerar gränsen kommer att frihetsberövas för att danska myndigheter ska kunna fastställa deras identitet, och avgöra om de ska utvisas. Enligt den danske rikspolischefen kommer hans medarbetare att följa situationen på nära håll för att se om gränskontrollen skapar trafikproblem och förändringar i flyktingarnas och migranternas situation.

Vi har aktiverat beredskapspersonal från den danska polisen och de lokala polisdistrikten och vi ökat antalet poliser på viktiga platser på gatorna för att vi ska kunna följa händelseutvecklingen noggrant. Förutom arbetet vid den dansk-tyska gränsen, kommer våra ansträngningar att koncentreras till de stora transportknutpunkterna i huvudstaden, men vi kommer också ha ett öga på resten av landet, sa rikspolischefen Jens Henrik Højberg.

Under en tid framöver kommer dansk polis att bli mer synlig i gatubilden och genomföra stickprovskontroller både vid färjeövergångarna vid Rødby och Gedser, samt vid den dansk-tyska gränsen i Sönderjylland. Till skillnad från den svenska gränskontrollen, så kommer den tillfälliga danska inte leda till att alla resande från Tyskland id-kontrolleras.

Jag betraktar det här som ett absolut nödvändigt steg i ljuset av de svenska besluten, men verkställt på ett sätt där hänsyn tas till ett fortsatt starkt danskt-tyskt samarbete, inte minst i gränsområdet. Vi kommer förstås att genomföra gränskontroll, men i en form, där den fria rörligheten för vanliga danskar och tyskar är i högsätet. Och där unga människor till exempel de som studerar på den andra sidan gränsen, kan fortsätta ta buss och tåg, sa Lars Løkke Rasmussen.

Av Carl Gram

Artikeln publicerades ursprungligen av Dispatch International 5 januari, 2016.

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar