Jonas Nilsson: ”Det finns en koppling mellan genuspedagogik och transepidemin”

Av | 8 november, 2019

Allt fler unga tonåringar lider av könsdysfori vilket innebär att de upplever att dom är födda i fel kropp. Dokumentärfilmaren Jonas Nilsson menar att genuspedagogik riktad mot barn är en bidragande orsak till den explosionsartade ökningen av tonåringar som genomgår könskorrigeringar i Sverige och resten av västvärlden.

newsgram | Nynäshamn den 8 november 2019

| DET ÖPPNA SAMTALET | SVTs reportageserie ”Tranståget” väckte stor uppmärksamhet tidigare i år när grävande reportrar på Uppdrag granskning-redaktionen belyste den relativt nya transvården i Sverige. Många tittare chockerades av att höra unga kvinnor som berättade att dom fått sina liv förstörda när de bett vården om hjälp. Beslutet att genomgå en könskorrigering innebär att transpersoner tvingas underkasta sig livslång medicinsk behandling. Även om några könsbytare ångrar sig kan dom inte avbryta den medicinska delen av könsbytesbehandlingen.

Uppdrag gransknings reportage ger en god inblick i transvården – men programmakarna undersöker inte samhällets roll för den explosionsartade ökningen av könsbyten på unga. För drygt ett år sedan gick dokumentärfilmaren Jonas Nilsson omkring och funderade på vilka konsekvenser den massiva genuspropagandan kan få på ett samhälle som Sverige. Han kom fram till att den pågående genusimplementeringen i skolans värld borde granskas närmare i en dokumentär.

Dokumentärfilmaren Jonas Nilsson. Foto © Palaestra Media

 

Han och fotografen Victor Mosten drog igång en crowdfunding-kampanj för att samla ihop pengar till dokumentärfilmsprojektet ”Det könlösa samhället.” Till sist hade dom fått ihop tillräckligt mycket för att kunna börja filma och intervjua en rad experter på området. ”Det könlösa samhället” hade filmpremiär i slutet av augusti i Stockholm.

Det verkar vara normbrytandet som är fokus. Få pojkar bli bekväma med en feminisering.

 

Jonas Nilsson – dokumentären ”Det könlösa samhället” (Palaestra Media)

Han har intervjuat barnpedagoger på Egalia förskola om hur de arbetar för att motverka traditionella könsroller, docenten Christine Fawcett vid Uppsala universitet som forskar på genuspedagogik hos barn, psykiatrikern David Eberhard som är aktuell med boken ”Det stora könsexperimentet”, psykologen Harald Stare som arbetar inom mödra- och barnhälsovården, YouTube-profilen Marcus Follin, relationscoachen och den tidigare TV4-profilen Lennart Matikainen och ”Johanna” som har lämnat feminismen bakom sig.

 

Jonas Nilsson är en känd profil inom den nationella rörelsen. Han har en gedigen militär erfarenhet från andra länder och har studerat till statsvetare vid Försvarshögskolan. Han är internationellt orienterad och har i ett antal projekt uppmärksammat det pågående folkmordet på boer i Sydafrika. Jonas Nilsson tillhör en växande skara nationalister i Sverige och andra europeiska länder som anser att de europeiska folken inklusive svenskar bör spela det identitetspolitiska spelet på samma vis som judar, kurder och romer gör sedan lång tid.

I den här intervjun talar Jonas Nilsson om dokumentären ”Det könlösa samhället” och SVTs reportageserie ”Tranståget.”

Varför ville du göra dokumentären ”Det könlösa samhället”?

Vi har en ganska stark genusimplementering i Sverige. Ett väldigt starkt genustänk som genomsyrar alla institutioner. Allt ifrån skola och olika departement och myndigheter till samhället i sin helhet. Men det blir ensidig diskussion omkring det här. Det är som ett självändamål. Det är något gott i sig själv, säger Jonas Nilsson till newsgram.

Han fortsätter.

Jag tycker att vi som samhälle brister i konsekvensanalyserna utifrån det här implementerandet. Vi har världens första feministiska regering. Men vad innebär egentligen den här feminismen och den här genusimplementeringen i verkligheten för faktiska individer?

 

Jag beslutade att utgångspunkten skulle vara hur det ser ut i skolan och förskolan för då är det inte längre vuxna individer som drabbas utav det här. Då är det faktiskt unga barn som ska formas och ta över samhället. Då ligger det mer i linje med indoktrinering. Det väcker mer känslor att det är barn som blir utsatta jämfört med när vuxna blir utsatta för det. Det var lite så tankebanorna gick i början av projektet.

I slutet av dokumentären ”Det könlösa samhället” kommer ni in på könsdysfori. Varför ökar antalet unga personer med könsdysfori dramatiskt i Sverige och resten av västvärlden?

Jag kan inte tala utifrån någon forskning eller någon studie, men jag tror att det finns en direkt koppling till det här genusimplementerandet mot unga människor. Man förnekar könsidentiteten och pådyvlar dom någonting som man väljer själv. Inte någonting som du blir av naturen, säger Jonas Nilsson.

Han konstaterar.

Det uppmuntrar till att eftersöka sin egen könsidentitet. Det sår tvivel hos unga människor, speciellt hos unga som redan är litet osäkra av sig, har det i sin personlighet, sen när dom möter ett samhälle som inte är tryggt börjar dom vela om dom egentligen är tjej eller kille och blir påhejade av samhället: ”Oj, vad duktig du är!” Vad stark du är!” Det blir en pull-faktor till att dom ska byta könsidentitet.

 

I de mest tragiska fallen undergår dom det som dom kallar för könskorrigerande operationer. Jag tror definitivt att det finns en stark koppling till den här genuspedagogiken i förskola och skola och vad samhället uppmuntrar.

Kan det också handla om att det blir svårare att hitta sin identitet i ett samhälle som präglas av normlöshet?

Hade vi haft starkare normer hur en pojke respektive flicka förväntas bete sig så hade det varit lättare att hamna i rätt läger. ”Jamen, jag är pojke och ska leva som pojke och pojkar förväntas bete sig på det här sättet.” Det blir en standardinställning. Det är det som man försöker lösa upp, säger Jonas Nilsson.

Jamen, de här normerna och värderingarna som har gått i arv från generation till generation i våra familjer. Varför har vi dessa normer och värderingar?

Jag tror att anledningen till att framförallt vänstern vill lösa upp de traditionella könsnormerna är ju för att vänstern är orienterade till utökad statlig makt och ökat beroende till staten till kollektivet i sin helhet. Har du starka traditionella könsnormer så är människan inte beroende av staten eller det bredare kollektivet. Utan individen är istället beroende av familjen och den förlängda familjen. Alltså ditt närområde, säger Jonas Nilsson.

Han fortsätter.

Så plötsligt finns det en politisk konflikt att befinner man sig i ett socialistiskt land eller vänstervridet land eller kulturmarxistiskt land så kommer dom att attackera saker som är traditionella. Människor som är traditionella kommer orientera sig till borgerligheten och de konservativa miljöerna. Det finns maktpolitiska incitament att luckra upp traditionella könsnormer.

Varför har man börjat bedriva transvård för unga med livslång medicinering. Man vet ju inte hur samhället kommer se ut om 50 eller 70 år?

Vi gick inte in på det i dokumentären. Däremot gjorde Uppdrag granskning en ganska bra dokumentär om just transvården. Det verkar vara en del av samhällsandan. Det är nånting som förväntas utav de här läkarna. De får inte ifrågasätta en människa oavsett hur ung den är om den säger sig vilja tillhöra det andra könet. Det blir som Lennart Matikainen sa: ”Det blir en del av dårhuseffekten,” säger Jonas Nilsson.

Kan det vara på det viset att barnpedagoger som ifrågasätter traditionella könsroller bidrar till psykisk ohälsa hos ungarna?

Det kan säkert förekomma. Det finns säkert många barnpedagoger som gör ett väldigt bra jobb. Sedan finns det dom som definitivt inte borde arbeta med barn överhuvudtaget för att dom slår griller i huvudet på ungarna. Det kan vara svårt för ett barn att förstå vad som är verkligt och inte när vuxenvärlden är tveksam till vad som är verkligt och inte, säger Jonas Nilsson.

Enligt Uppdrag granskning har diagnosen könsdysfori hos unga flickor i åldern 10-19 år ökat från 28 flickor 2008 till 536 flickor 2017.  En ökning med 1800 procent som ingen riktigt kan förklara. Könsdysfori beskriver det psykiska lidandet eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen på grund av att könsidentiteten inte stämmer överens med det medfödda könet. Exempelvis kan en flicka känna sig som en pojke och därmed vilja byta könsidentitet till pojke.

Varför tror du tjejer råkar ut för det här mer än killar?

Jag tror det kan bottna i att tjejer är mer mottagliga för sociala strömningar och social acceptans. Killar kanske tenderar mer att koppla sig själva från kollektivet och samhällskroppen. Det är rena spekulationer. Kollar man oppositionsrörelser och saker som är socialt stigmatiserat är killar överrepresenterade. Det kan tillskrivas att tjejer trivs bättre i mittenfåran än vad killar gör. Killar har lite lättare ta ut svängningar och kan lättare leva med att vara socialt stigmatiserad än vad en kvinna kan göra, säger Jonas Nilsson.

Varför ser man från samhällets sida sexuell läggning och könsidentitet som sociala konstruktioner?

De är ju litet oroliga över hela biologibegreppet. Deras världsbild bygger på att människan är formbar. I och med att man är formbar kommer man in på socialingenjörskonst att om man vill skapa ett samhälle, som dom menar är bra, så måste vi också formas. En anledning till varför dom har ett så otroligt starkt grepp över skolväsendet, åtminstone i Sverige med skolplikt till skillnad från många andra länder som tillåter hemskolning. Det beror på att i hemmet kan man garantera kunskapsöverföring men staten kan inte garantera att den statliga värdegrunden förmedlas via familjen. Det är mycket därför som barn hamnar i en förskolemiljö eller en skolklass där den statliga värdegrunden kan vidarförmedlas, säger Jonas Nilsson.

Det är lite konstigt med sociala konstruktioner eftersom det behövs underlivskirurgi för att byta könsidentitet. Då är man tillbaka i det biologiska.

De rör sig mellan sfärerna beroende på hur det passar dom. Det är förevändningar dom arbetar med, säger Jonas Nilsson.

Varför berör inte Uppdrag gransknings reportage ”ideologi” som en viktig komponent i framväxten av transvård i Sverige och resten av västvärlden?

Jag tänkte faktiskt på den frågan när jag kollade på det. Jag tror att det beror på att dom är för nära ideologiskt själva. Hela SVT-apparaten är väldigt vänsterinfluerad. Jag tror inte dom vågade öppna den dörren och börja rota i ideologiska spörsmål, säger Jonas Nilsson.

Av Carl Gram

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar