Recension: ”Natos hemliga arméer” av Daniele Ganser

Av | 10 januari, 2018

Historikern och energi- och fredsforskaren Daniele Ganser, verksam vid Institute for Peace and Energy Research (SIPER) i Schweiz, har forskat om Natos Operation Gladio i över tio års tid har sammanställt resultatet i en faktaspäckad och spännande bok som har kommit ut på svenska. I den svenska utgåvan finns ett kapitel om Stay-behinds historia i Sverige. Det är den svenske historikern Mats Deland som har tagit fram avsnittet i samarbete med Daniele Ganser och det berör nätverkets koppling till statsministermordet på Olof Palme.

Natos hemliga arméer en medryckande historiebok författad av historikern Daniele Ganser. Foto Karneval Förlag.

[NewsGram – Nynäshamn 10 januari 2018]

RECENSION: I augusti 1990 avslöjades i Italien ett hemligt militärt nätverk som var en del av Nato och gick under kodnamnet Gladio eller Stay-behind-arméerna. Operation Gladio existerade i 16 Natoländer och 4 neutrala länder, däribland Sverige. Det var en samvetsgrann italiensk domare vid namn Casson som fått nys om en stat i den italienska staten vilket ledde honom vidare till Gladios mystiska underjordsarmé som manipulerat italiensk politik under det kalla kriget. I början av 1990 begärde domare Casson tillstånd att utreda uppgifterna. Efter att ha överlevt ett mordförsök så kontaktade domaren en parlamentarisk kommission som undersökte ett antal massakrer och terrorism i Italien. Senatorna gick med på att domare Cassons fynd om den hemliga Gladioarmén skulle ingå i kommissionens arbete, för det var nyckeln till både massakrerna och varför de förblivit mystiskt ouppklarade under så många år. Historikern Daniele Ganser berättar att den 2 augusti 1990 beordrade senatorerna premiärministern Giulio Andreotti ”att inom 60 dagar informera parlamentet om förekomsten och beskaffenheten av och syftet med en parallell och förborgad struktur som sägs ha opererat inom vår militära underrättelsetjänst i syfte att påverka det politiska livet i landet”. De närmaste två månaderna blev en händelsrik period i italiensk politik. När premiärministern Andreotti presenterade sin slutgiltiga Gladiorapport i det italienska parlamentet förklarade han att: ”Varje regeringschef har varit informerad om Gladios existens”. I ett offentligt tal inför den italienska senaten den 9 november 1990 betonade Andreotti återigen ”att Nato, USA och många länder i Västeuropa, inklusive Tyskland, Grekland, Danmark och Belgien, hade varit inblandade i Stay-behind-sammansvärjningen”. Uttalandet orsakade chockvågor i andra länder där Frankrike först förnekade inblandning i det internationella Gladionätverket, men senare fick erkänna att det minsann fanns en fransk Stay-behind-armé. Detta efter det att den italienske premiärministern Andreotti avslöjade för pressen att Frankrike deltagit i det senaste hemliga Gladio AAC-mötet några veckor tidigare i Bryssel.

Trots all internationell uppståndelse försvann Operation Gladio från allas medvetande rätt snabbt – och det är inte förrän Daniele Ganser presenterade sin forskning i denna bok som en helhetsbild kommer fram om Natos hemliga arméer. Nätverket Gladio eller Stay-behind grundades på 1940-talet av de amerikanska och brittiska underrättelsetjänsterna för att kunna bilda motståndsfickor bakom fiendens linjer i händelse av en sovjetisk invasion som slog ut den reguljära armén. Stay behind-rörelsens huvudsakliga uppgift var att stärka nationella motståndsrörelser, utföra sabotage mot ockupationsmakten, evakuera nedskjutna piloter och samla in underrättelseinformation till en exilregering. För att kunna göra detta gömdes vapen, sprängämnen och annan militär utrustning på olika platser och bunkrar. Eftersom det kommunistiska Sovjetunionen nöjde sig med att militärt ockupera Östeuropa fick Natos hemliga arméer helt andra arbetsuppgifter som att bekämpa kommunistpartier och vänsterrörelser och deras subversiva verksamhet. Metoderna som användes var allt från propagandaspridning, övervakning och registrering till våldsamt krossande av oppositionsgrupper, tortyr, högerledda statskupper och blodiga terrorattentat.

Allra mest intressant för svenskt vidkommande är förstås avsnittet om Gladionätverkets roll i mordet på Olof Palme. När Natos hemliga arméer över hela Västeuropa avslöjades 1990 kritiserade några observatörer att den hemliga armén i Sverige hade sitt ursprung i det svenska nazistpartiet Svensk-socialistisk samling. Partiet hade ett utskott som kallades för Sveaborg som samlade veteraner som hade deltagit i anfallet mot Sovjetunionen 1941-1944 i det så kallade fortsättningskriget. När det andra världskriget var över och Tyskland hade besegrats gick Sveaborgs medlemmar under jorden och upprättade en hemlig Stay-behind-armé i det utåt sett neutrala Sverige. Överlag var högerextremister dominerande i Stay-behind i många västeuropeiska länder eftersom de hade goda kunskaper hur man hanterar vapen och sprängämnen och var militanta antikommunister. Det hemliga svenska Stay-behind-nätverket styrdes från CIA:s högkvarter på USA-ambassaden i Stockholm – utan att riksdagen hade någon parlamentarisk kontroll av de hemliga soldaterna.  När Olof Palme arbetade på Försvarsstaben på 1950-talet fick han kännedom om Natos hemliga armé i Sverige. En dokumentärfilm från 1999 avslöjade att Olof Palme deltog som statsminister i mötena med Stay-behind-organisationens ledare i Skandiahuset. Någonting som Tage Erlander också hade gjort före honom.

I Sverige hade Natos Stay-behind-armé en dubbel funktion: Att för det första agera som gerilla utifall Sovjetunionen invaderade och ockuperade Sverige. Att för det andra agera i en inhemsk ”nödsituation” vid frånvaro av invasion.  När Olof Palme lanserade förslaget under valrörelsen 1985 att Nato borde lämna alla nordiska länder för att omvandla Norden till en kärnvapenfri zon blev Vita huset och Pentagon oroliga. När det dessutom blev känt i december 1985 att Olof Palme ska ha tackat ja till en inbjudan från Michail Gorbatjov ska planerna på ett statsministermord satts igång som en slags inhemsk ”nödsituation” som endast kunde lösas med hjälp av en inhyrd professionell mördare som det svenska Stay-behind-nätverket smugglade in och ut ur landet. Än idag är statsministermordet på Olof Palme olöst – men den teori som presenteras i boken är intressant då Christer Pettersson framstår som oskyldig i mångas ögon.

Under det kalla kriget plågades många västeuropeiska länder av inhemsk högerextremistisk terrorism. Någonting som nu verkar ha varit terrordåd utförda av Stay-behind-arméerna för att påverka politiska skeenden. Efter det att jag har läst boken kan jag inte låta bli att fundera på om det kan vara på det viset att Natos hemliga arméer i högerextrema miljöer har förflyttats till islamistiska terrorceller för att påverka viktiga politiska beslut i exempelvis Frankrike och Storbritannien.

Boken ”Natos hemliga arméer” är utgiven av Karneval Förlag. Den finns att låna på Nynäshamns bibliotek.

Av Carl Gram

Betyg:

 av fem möjliga.

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar