Sionismens sammanbrott: Drottning Elizabeth ger klartecken till brexit

Av | 15 oktober, 2019

I snart hundra år har sionister dominerat världspolitiken. Mycket tyder på att det sionistiska projektet för att uppnå världsherravälde är på väg att kollapsa. För på måndagen gav drottning Elizabeth order till hennes premiärminister Boris Johnson att föra Storbritannien ut ur EU – oavsett om det blir en mjuk eller hård brexit.

newsgram | Nynäshamn den 15 oktober 2019

| BREXIT | Någon gång i framtiden kan det mycket väl bli på det viset att den 31 oktober 2019 kommer omnämnas i historieböckerna som Storbritanniens befrielsedag. För på måndagen höll drottning Elizabeth II sitt tal vid det brittiska parlamentets öppnande. Hon gav order till hennes regering att den ska arbeta för att infria det brittiska folkets önskan att lämna Europeiska Unionen (EU) den 31:a oktober.

Drottning Elizabeth höll traditionsenligt ”Drottningens tal” när det brittiska parlamentet öppnade. Foto: AFP

 

Ända sedan det brittiska folket röstade ja till brexit i en folkomröstning om Storbritanniens EU-medlemskap 2016 har det pågått en maktkamp mellan globalister och nationalister inför öppen ridå. In i det sista såg det ut som att globalisterna skulle gå segrande ut ur striden. Då överraskade den nye premiärministern Boris Johnson, Tories, alla genom att förklara att en hård brexit utan avtal med EU är att föredra framför att stanna kvar i unionen. En märkbart rörd Johnson lyste upp när han hörde drottningen säga de magiska orden.

Min regerings prioritet har alltid varit att säkra Storbritanniens utträde från Europeiska Unionen den 31 oktober.

Drottning Elizabeth II förklarade att den brittiska regeringen kommer arbeta för att införa ny ordning för att sköta fiskeri, jordbruk och handel utifrån de möjligheter som uppstår i och med att Storbritannien nu lämnar EU. Dessutom försäkrar hon att EU-medborgare som skött sig kommer få stanna kvar i Storbritannien.

Åtgärder kommer vidtas för att säkra säkerhet, stabilitet och nya möjligheter för de finansiella och juridiska sektorerna, sa drottning Elizabeth II inför det brittiska parlamentet.

 

Efter alla dramatiska turer runt brexit kan drottningens tal tolkas som att hon ställer sig på folkets sida i maktkampen mellan globalister och nationalister. Ofta talas det om globalisterna i samhällsdebatten. Alltså den lilla klick av människor som har mest makt och rikedom i världen. I västvärlden finns det tre falanger bland dom som kallas för globalister. Dessa falanger är Windsors, Vatikanen och ZOG. Windsors utgörs av europeiska kungligheter och aristokrati som i vissa fall har anor tillbaka till tiden då Romarriket gick under. Kristendomens maktcentrum Vatikanen i Rom sköter det andliga medan sionister kontrollerar opinionsbildningen genom ägande av banker och massmedia. Några experter menar att den allra mäktigaste falangen – sionisterna – nu har besegrats.

Är C300 en kompromiss mellan konkurrerande falanger?

Det kan vara vanskligt att försöka beskriva de nätverk som har stort inflytande på världspolitiken – då en stor del av beslutsprocessen äger rum bakom lykta dörrar. Men de tre falangerna som är beskrivna ovan anses vara de nätverk som finns representerade i globalisternas högsta officiella beslutande organ Committee of 300 (C300). Omkring 76 procent av ledamöterna ska ha koppling till sionistiska intressen. Det är ett oproportionellt stort inflytande. Nu när sionisternas planer på världsherravälde är på god väg att kollapsa kommer C300:s sammansättning förändras. När världen får en ny geopolitisk ordning kan resultatet mycket väl bli att sionisterna ersätts med kineser i C300. Ingen vet riktigt vilken deal USAs president Donald Trump förhandlade fram med drottning Elizabeth II under sitt statsbesök i Storbritannien i somras. Allt tyder på att hon fått höra från Trump att han ämnar städa ut ZOG-falangen i USA och att Windors får ha kvar sitt inflytande på amerikansk jord på villkor att drottningen går med på utrensningen.

Riskerar tvåhundra års kamp att gå till spillo?

De senaste månaderna har sionisterna råkat ut för en rad dråpliga bakslag. I somras försökte Israel lura in USA i ett krig mot Iran genom att angripa två oljetransportfartyg utanför Persiska viken och därefter lägga skulden på Iran. Men USA startade inte något krig mot Iran, även om det var nära. Därefter skakades en hel värld av arresteringen av Jeffrey Epstein som blottlade Israels underrättelsetjänst Mossads sätt att rigga påverkansoperationer i västvärlden. Minderåriga barn användes för honey trapping. Detta för att kunna utpressa makthavare i bland annat Washington DC och London. Den senaste missräkningen för sionisterna är turerna runt USAs tillbakadragande av militära trupper från Syrien. När det blev känt deklarerade Turkiets president Recep Erdoğan att man skulle gå in i nordöstra Syrien och upprätta en turkisk fredszon. I torsdags lade USA och Ryssland in sina veton i FNs säkerhetsråd mot en EU-stödd resolution som fördömde Turkiets offensiv i nordöstra Syrien. Det är första gången som detta händer sedan säkerhetsrådet bildades 17 januari 1946. Eftersom USA och Ryssland lagt veto tillsammans betyder det att kurderna är Israels proxy’s i Mellanöstern medan Erdoğan sparkade ut sionistiska intressen som leddes av George Soros och Gülenrörelsen från landet. Det är därför som Recep Erdoğan får stöd från Donald Trump och Vladimir Putin samtidigt som EU offentligt tvingas försvara Israels allierade kurderna i Syrien.

Till exempel har Israel samarbetat med den terrorstämplade kurdiska PKK-rörelsen sedan 1960-talet – här kysser PKK-kurder Israels flagga.

 

Inför det amerikanska presidentvalet 2016 var Donald Trumps löfte till det amerikanska folket att han skulle ta itu med korruptionen i Washington DC och Wall Street i New York. För att lyckas har han ingått allianser med ledarna för Ryssland och Kina för att montera ner den liberala världsordningen med bland annat fejkade frihandelsavtal och ”liberala interventioner” i andra länder för att hålla petrodollarn flytande. För ganska tidigt stod det klart för sanningssökare över hela världen att Donald Trumps presidentskap backades upp av militären och vita hattar inom underrättelsetjänster och den amerikanska statsförvaltningen. Vita hattar är sådana som fattat vad sionisterna ställt till med för att uppnå världsherravälde.

Europa – sist på tur att befrias från sionisterna?

Oavsett om brexit blir en smidig övergång för Storbritannien eller en seglats på stormigt hav markerar Elizabeth II att hon vill vara folkets drottning. I ord och handling visar hon det brittiska folket att en född ledare inte sviker när det blåser upp till storm.

Av Carl Gram

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar