Storbritannien utvecklar små mobila kärnreaktorer – slår hål på myten att kärnkraft är farligt

Av | 9 november, 2021

Rolls-Royce har tillsammans med den brittiska regeringen samlat ihop nästan 5,3 miljarder kronor för att kunna gå vidare med planerna att utveckla små mobila kärnreaktorer i Storbritannien.

newsgram | Nynäshamn den 9 november 2021

| RENA ENERGIER | Rolls-Royce och den brittiska regeringen har samlat ihop nästan 5,3 miljarder kronor (motsvarande 455 miljoner brittiska pund, reds. anm) för att kunna utveckla små mobila kärnreaktorer i Storbritannien. Små flyttbara reaktorer är potentiellt billigare och snabbare att bygga än stora konventionella kraftverk som har använts i årtionden. Nu arbetar företag under ledning av Rolls-Royce på att få fram 16 sådana reaktorer till 2050.

Små flyttbara reaktorer erbjuder spännande möjligheter att sänka kostnaderna och bygga snabbare, vilket säkerställer att vi kan ta med ren elektricitet till människors hem och minska vår redan minskande användning av flyktiga fossila bränslen ytterligare, säger Storbritanniens näringslivsminister Kwasi Kwarteng i ett uttalande enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

Den brittiska regeringen har bidragit med nästan hälften av det insamlade beloppet. Den privata sektorn finansierar PPP-projektet med nästan 2,85 miljarder kronor medan den brittiska regeringen har åtagit sig att stå för 2,44 miljarder kronor för utvecklingen av de små flyttbara reaktorerna.

Public-Private Partnership, eller offentlig-privat samverkan, är en samarbetsmodell mellan offentliga och privata aktörer och möjliggör transferingar från det offentliga till den privata sektorn. Vinsterna kan hämtas in av de privata aktörerna medan det offentliga får stå för riskerna i ett samarbetsprojekt av det här slaget. Då det är svårt att identifiera stakeholders och komma överens hur risker och vinster ska fördelas i ett OPS-projekt kan det i slutändan också röra sig om förmögenhetsöverflyttning till en enda entity.

Vilket är bäst för naturen? Små rörliga kärnreaktorer eller vindkraftverk som inte kan flyttas? Foto: NuScale, Ansa

I och med att finansieringen är löst kan projektet gå vidare till fas två och få reaktordesignen godkänd och identifiera platser för tillverkning och montering. Rolls-Royce, Resources U.K. Ltd. och Exelon Generation Ltd. ska de närmaste tre åren investera drygt 2,25 miljarder kronor. Rolls-Royce har redan avsatt 580 miljoner kronor till projektets andra fas. Totalt behöver de 23 miljarder kronor för att planerna ska gå i lås, enligt Rolls-Royce.

Diskussioner kommer också att fortsätta med den brittiska regeringen om att identifiera de leveransmodeller som kommer att möjliggöra långsiktiga investeringar i denna viktiga, netto-noll-möjliggörande teknologi, sa Rolls-Royce i ett uttalande.

Av Carl Gram

Källor:

Rolls-Royce utvecklar små flyttbara kärnreaktorer

Rolls-Royce Raises $617 Million for Small Nuclear Reactors

Offentlig-privat samverkan, OPS (Wikipedia)

Public–Private Partnership, PPP (Wikipedia)

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar