Ungerns centralbank har ökat landets guldreserv med 1000 procent

Av | 17 oktober, 2018

Ungerns centralbank, MNB, tillkännagav på onsdagen att man har köpt stora mängder fysiskt guld under den första hälften av oktober. De stora köpen av guld motsvarar en 10-faldig ökning, eller 1000 procent. Nu har landet lika stor guldreserv som man hade för 70 år sedan.

newsgram | Nynäshamn 17 oktober 2018

Allt osäkrare tider gör att centralbanker över hela världen ser över sina innehav av fysiskt guld – antingen genom att hämta hem guld från utlandet eller genom stora köp av fysiskt guld. Ungerns centralbank – Magyar Nemzeti Bank (MNB) – har ökat landets guldreserv med 1000 procent genom stora köp av fysiskt guld de senaste två veckorna rapporterar den amerikanska finansbloggen ZeroHedge. Detta är en historiskt stor ökning av Ungerns guldreserv.

Den ungerska centralbanken, MNB, har de senaste två veckorna köpt in 28,4 ton guld. MNB har också hämtat hem stora mängder guld från utlandet. Foto: MNB

 

Innan månadsskiftet september/oktober hade MNB en guldreserv motsvarande 3,1 ton fysiskt guld – under de två första veckorna i oktober har MNB köpt in 28,4 ton fysiskt guld. Nu har den ungerska centralbanken en guldreserv på 31,5 ton. Det motsvarar samma mängd fysiskt guld som man hade för 70 år sedan. I samband med att det blev känt att MNB ökar sitt innehav av fysiskt guld släppte man ett pressmeddelande.

Historiskt sett utgör guld ett av de säkraste instrumenten i världen, även under normala marknadsförhållanden, och det har en stabil och förtroendeingivande funktion.”

 

Guldreservernas roll utifrån ett nationellt och ekonomiskt perspektiv blir allt mer och mer uppskattat, samtidigt som ett lands innehav och förvärv av ädla metaller verkar vara en internationell trend som ökar i omfattning. I enlighet med den ungerska centralbankens strategiska beslut ökade de inhemska guldreserverna till 31,5 ton. Ökningen av guldreserven och återhämtandet av fysiskt guld ägde rum under den första hälften av oktober 2018.”

 

Dagens beslut från MNB innebär att beståndet på 31,5 ton ligger på samma nivå som under stabiliseringsperioden 1946.” Ungerska centralbanken MNB – Budapest, 16 oktober 2018

Enligt ZeroHedge är MNBs stora investeringar i fysiskt guld den senaste tiden intressant, då landet är medlem av Europeiska unionen, EU. Detta innebär att landets centralbank är ansluten till Europeiska centralbankssystemet, ESBC. Eftersom Ungern inte ingår i eurozonen använder man inte euro som valuta och den ungerska centralbanken. Därför är Ungerns centralbank, liksom den svenska motsvarigheten Riksbanken, inte heller medlem av ECB, Europeiska centralbankens eurosystem.

Från Ungerns sida kan de stora köpen av fysiskt guld vara en markering mot EU-parlamentets aktivering av artikel 7 som i värsta fall kan leda till att Ungern förlorar rösträtten i Europeiska rådet.

Den senaste tiden har Ungern och Polen ökat ländernas innehav av fysiskt guld – i Tyskland och Österrike har centralbankerna hämtat hem stora mängder fysiskt guld som tidigare förvarades utomlands.

Av Carl Gram

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar