Uppdrag granskning avslöjar att ingen tar ansvar för transbarnen

Av | 29 november, 2021

När sjukvårdspersonal och transaktivister möts på seminarier beskriver de sig själva i ordalag som pionjärer. Men SVT:s Uppdrag granskning avslöjar att transvården mer liknar en experimentverkstad där ingen riktigt vill ta ansvar för de barn som fått allvarliga biverkningar och vårdskador.

newsgram | Nynäshamn den 29 november 2021

| FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN | I våras beslutade Karolinska universitetssjukhuset att sätta stopp för nya hormonbehandlingar av barn och unga i transvården. Sjukhuset slog fast att behandlingarna är kontroversiella, att vetenskapligt stöd saknas och att det finns risk för potentiella biverkningar i de nya riktlinjerna. SVT:s Uppdrag granskning kunde i onsdagskvällens program ”Transbarnen” avslöja att när Karolinska hänvisade till ”potentiella biverkningar” fanns redan 13 kända fall i den egna verksamheten i Stockholm där barn fått allvarliga biverkningar och vårdskador. Men sjukhuset ville inte kommunicera denna information utåt.

Behandlas barn och unga som hamnar i transvården som trasdockor om något går snett? Foto: Trym Nilsen, Unsplash

I Uppdrag granskning: Transbarnen får tittarna möta Leo som började få stopphormoner när han var elva år gammal. Fem år senare hade han stannat i växten, diagnosticerats med benskörhet och fått förändringar på sina ryggkotor. När Leo var tio år berättade han för sina föräldrar att han är kille. Ett år senare när han fyllt elva började läkarna på Astrid Lindgrens barnsjukhus ge honom så kallade stopphormoner som pausar hans pubertet.

Mamman Natalie berättar för Uppdrag granskning att Leo tidigare skadat sig själv och isolerat sig hemma. Men behandlingen gjorde att han började må bra igen. Men det kom att förändras snart.

Han mådde så dåligt att han vid ett flertal tillfällen försökte med suicidförsök. Vi förstod inte, vi trodde att vårt barn skulle må bättre av behandlingen, säger Natalie.

Uppdrag granskning: Men tänkte ni som föräldrar det nån gång, han mår ju inte bättre, ska vi verkligen göra det här? 

Vi trodde ju ändå att nån gång måste det bli bättre, vi hade ju det här hoppet, säger Natalie.

Hon fortsätter.

Det vi fick höra var bara att åh vad ni är modiga, vilka fantastiska föräldrar ni är som kommer hit med ert barn och ni ska vara stolta som har ett barn som Leo som vågar komma ut som transkille. Och att verkligen vågar stå för den han är och vi blev ju såklart glada över att höra det också. Vi tänkte, men då gör vi ju rätt.

Stopphormoner ska ge patienten betänketid innan beslut fattas om eventuell behandling med antingen östrogen eller testeron som ger permanenta förändringar på kroppen. De senaste fem åren har 440 barn med könsdysferi fått stopphormoner. Överläkaren och barnendokrinologen Ricard Nergårdh behandlar barn med könsdysfori. Enligt honom kan även stopphormonerna påverka patienten.

Det är kemisk kastrering. Det kan påverka psykiskt mående på ett sätt som man inte tänkt sig och inte önskat sig. Det är väldigt viktigt att patienten och patientens familj är väl informerade om det, säger Ricard Nergårdh.

Enligt honom brukar behandling under två år anges som ”försvarlig” tid för behandling för att minska risken för biverkningar. Skelett och bentäthet ska följas upp och kontrolleras regelbundet. I Leos fall får han vänta 4,5 år innan han skickas på en röntgenkontroll. När hans föräldrar till sist kontaktas av Astrid Lindgrens barnsjukhus får de höra att man sett avvikelser på Leos skelett.

Det är porösare än vad det ska vara, två ryggkotor har förändrats och Leo får diagnosen benskörhet. Han har också stannat i växten och blivit betydligt kortare än förväntat. Då har Leo fått stopphormoner under mer än dubbelt så lång tid som vården anser är försvarbart. Trots de konstaterade skadorna fortsätter Leos behandling i tre månader till. Men någon avvikelserapport görs inte.

Skador som har föranletts av behandling hos oss har vi självklart ett ansvar för. Men jag kan inte gå vidare med ett enskilt ärende eller kommentera det under pågående intervju, säger Svante Norgren, chef för Astrid Lindgrens barnsjukhus, vid Karolinska universitetssjukhuset.

Till Uppdrag granskning säger han sig inte känna till att totalt 13 barn som behandlats för könsdysfori i Stockholm har fått vårdskador.

Uppdrag granskning: Hur kan ni inte känna till det? Är inte det ditt ansvar?

Vi är två olika enheter. Barnsjukhuset sköter den barnmedicinska delen – utredningen och den psykiatriska uppföljningen ligger på KID-teamet, säger Svante Norgren.

Transvården i Sverige ingår i ett så kallat transindustriellt komplex som inkluderar aktörer från bland sjukvården, organisationer i civilsamhället, politiska partier till Big Pharma. Även om Uppdrag granskning inte ställer frågan ”hur ser belöningssystemet ut i sjukvården” är den relevant eftersom forskning vid svenska sjukhus till viss del finansieras med hjälp av medel från externa intressenter där vissa av dem kan ha sidointressen i transagendan. En följdfråga i detta sammanhang skulle kunnat vara om ”anslagen stoppas till exempelvis cancerforskning om ett svenskt sjukhus inte föser in tillräckligt många patienter i transvården?”. Personal vid transvården möter bland andra transaktivister på seminarier och diskuterar exempelvis hur hot från kritiker ska bemötas för att inte äventyra deras gemensamma projekt; transagendan. De beskriver dem själva som pionjärer – men detta kan ifrågasättas då författaren Scott Howard i boken ”The Transgender-Industrial Complex” (2020) avslöjar att internationellt får bland annat transrörelsen donationer från George Soros via Open Society Foundation. 

Transvården är i dag uppdelad där behandling ges vid Karolinska universitetssjukhuset. Utredning och diagnos av Leos könsdysfori har gjorts av KID-teamet, som är en del av barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm.

Är det så att det är en vårdskada och den är allvarlig så ska vi Lex Maria-anmäla förstås, säger Göran Rydén, verksamhetschef BUP Stockholm.

KID-teamet ska nu se över fallen med de 13 barnen igen.

Vi går igenom de vi har kännedom om för att få lite bättre kläm på om det är något vi missat där vi borde ha kommunicerat, säger Göran Rydén.

En avvikelserapport om Leo görs först efter att Uppdrag granskning har intervjuat Karolinska och BUP. Dessutom har Karolinska universitetssjukhuset inlett en egen granskning av fallet.

Man känner såklart ilska gentemot dem man litade på. Men också gentemot en själv, jag är den som ska skydda mitt barn men det har jag på något sätt inte gjort, säger Leos mamma Natalie.

Av Carl Gram

Källor:

Uppdrag granskning avslöjar: Flera barn har fått skador i transvården

Manus och källor till Uppdrag gransknings reportage ”Transbarnen”

Frida Park: ”Dags för en vitbok för transvården av barn”

LARM: ”Transbarn” som får sin pubertet stoppad skadas allvarligt

Hormonterapi (transsexualism) – Wikipedia

Transperson – Wikipedia

Recension: ”The Transgender Industrial Complex” – en bok av Scott Howard

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar