Utfrågning i senaten i Arizona om presidentvalet 2020 – granskningsgruppen presenterade sin slutrapport

Av | 30 september, 2021

Granskningsgruppen presenterade sina rapporter från omräkningen av rösterna i Maricopa county inför senaten i Arizona i fredags. På papperet ser det ut som ett jämnt lopp mellan president Donald Trump och demokraternas presidentkandidat Joe Biden – granskningen avslöjar dock att det finns potentiella problem med tiotusentals röster som kunde påverkat utgången av presidentvalet 2020 i USA.

newsgram | Nynäshamn den 30 september 2021

| ARIZONA ELECTION AUDIT | Rapporten från granskningen av resultatet av omräkningen av rösterna i den amerikanska delstaten Arizonas största county, Maricopa, offentliggjordes under en utfrågning i Arizonas senat i fredags. Av Cyber Ninjas rapport framgår det att granskningen omfattade över 1,500 personer och över 100,000 timmar under mer än fem månader från det att förberedelserna inleddes till dess att rapporten nu är färdigsammanställd.

I fredags presenterade valgranskningsgruppen i Maricopa county sina rapporter inför senaten i Arizona. På bilden syns Ben Cotton (vänster), Doug Logan (mitten) och Randy Pullen (höger). Foto: AP Photo/Ross D. Franklin

Cyber Ninjas skriver i sin rapport att rösträkningen i Maricopa county är den mest omfattande valgranskning som har genomförts, och omfattade en granskning av allt från valhistorik före valet, till att räkna om alla 2,1 miljoner röstsedlar för hand, till att utföra forensisk fotografering och granskning av valsedlarna, till att utföra cyberforensisk bildbehandling och analys av den tillhandahålla röstningsutrustningen.

Under lång tid har förväntningarna trissats upp inför fredagens utfrågning. När Karen Fann, talman i senaten i Arizona, höll sitt inledningsanförande sade hon att processen med att räkna om alla röster i Maricopa county började i november 2020. En massa folk i länet ifrågasatte valintegriteten. Inte bara i Arizona, utan i nästan alla delstater i USA. Till exempel visade en opinionsundersökning att 45 procent av väljarna i Arizona inte hade någon tillit.

Ett utkast till rapporten läckte ut 24-48 timmar innan fredagens utskottsförhör. Utkastet innehöll information som visade att resultatet av omräkningen av rösterna låg i närheten av de röstsiffror som Maricopa county rapporterade i november 2020. Karen Fann konstaterade att det i och för sig var ett sant påstående, att röstsiffrorna nu låg mycket nära varandra, och att det var ironiskt att bland andra delstatssekreteraren i Arizona kritiserat granskningen i ordalag av att vara en bluff.

Nåväl, det intressanta är att sanning är sanning, siffror är siffror, och det har vi sagt från första dagen, sade Karen Fann.

Även om omräkningen visar att det endast fanns en röstdifferens på 994 röster i presidentvalet och 1 167 röster i senatsvalet, skriver Epoch Times att rapporten belyste potentiella problem med totalt 53 305 röster.

Det ni kommer att få se är precis vad det är, sanningen. Och dessa siffror låg nära varandra, inom några hundra. Men vad ni inte har sett och inte hört ännu, vilket är vad ni kommer att få höra nu. Det ni inte har sett och inte har hört handlar om stadgar som bröts. Hur kontrollkedjan för konstitutionsskydd inte följdes. Vi hade ett antal problem, vilket är anledningen till att människor ifrågasätter valsedlarna och valen. Jag ber er därför att hålla ett öppet sinne och att lyssna på detta, eftersom verkligheten handlar om att se till att er röst räknas, sade Karen Fann.

Under utfrågningen sade hon att tjänstemännen i Maricopa county försökt hindra granskningen i onödan genom att gå till domstol för att blockera revisionen och stämningsansökningar från senaten i Arizona. Tidigare i år kunde dock senaten i Arizona anlita det Florida-baserade it-företaget Cyber Ninjas att ansvara för omräkningen av röster i Maricopa county under ledning av Ken Bennett, som är senatens samordningsledare för granskningen och tidigare delstatssekreterare i Arizona.

Fredagens första presentatör var Dr. Shiva Ayyadurai och han fanns inte på plats i senaten i Arizona, utan höll sitt föredrag från östkusten via zoom. Han inledde sin presentation med att jämföra valsystem med att åka flygplan, använda en iPhone eller självkörande bilar. I den moderna världen är dessa tekniska system, på samma sätt som valröstningssystem också är ett tekniskt system.

En av de viktiga egenskaperna är att oavsett om en avvikelse är liten eller stor, obetydlig eller monumental, måste den välkomnas eftersom den ur teknisk synvinkel bara kan göra en sak, nämligen att förbättra systemet, sade Dr. Shiva Ayyadurai.

Han hade fått i uppdrag av senaten i Arizona att enbart ”kontrollera om kuverten innehöll en underskrift”, men inte för att granska om den faktiska underskriften överensstämde med väljaren ifråga.

Vi anlitades inte för signaturverifikation, poängterade Dr. Shiva Ayyadurai under sin presentation.

Av de 1 929 242 returkuvert som senaten överlämnade till revisorerna hittades 17 322 dubletter, och hans granskning av materialet avslöjar att vissa väljare hade lagt samma röst tre eller fyra gånger. Över 25 procent av de dubbla röstsedlarna mottogs mellan den 4 november och den 9 november.

Dr. Shiva Ayyadurais presentation är en detaljerad genomgång av materialet som senaten i Arizona överlämnat till Maricopa countys valgranskningsgrupp (Karen Fann inflikade efter hans presentation att de fått kuverten för bara några veckor sedan, reds. anm). De ställdes inför en rad frågeställningar vid genomgången av returkuverten. Till exempel undrade han varför blanka stämplades och verifierades och godkändes. I slutet av presentationen sammanfattade han innehållet i några enkla punkter som lagstiftarna i Arizona, och på andra håll i USA, kunde ta med sig från fredagens utskottsförhör.

Som jag inledde detta samtal är evb-returkuvertet (evb är en förkortning av Early Voting Ballot, reds. anm) en behållare för valsedeln. Det är en mycket viktig sak. Jag menar om du tänker på människokroppen som ett system, så är huden det som innehåller dig. Kuvertet är det som innehåller dessa tarmar. Det är en mycket, mycket viktig del, sade Dr. Shiva Ayyadurai.

Han konstaterade.

Det finns alltså stora möjligheter att förbättra precision, kontroll, tillförlitlighet, revisionsförmåga och reproducerbarhet. I en värld av tekniska system kallar vi dessa egenskaper för ”egenskaper”, och dessa anomalier ger oss möjlighet att förbättra åtminstone dessa fem egenskaper.

Arizona-republikanen Wendy Rogers startade i slutet av juli en Twittertråd för att kommunicera till allmänheten vad Cyber Ninjas vd Doug Logan sagt till henne om ett stort parti valsedlar, där det (åtminstone vid denna tidpunkt av granskningen, reds. anm) fanns 74 000 EV33-formulär som inte hade matchande EV32-formulär. Så kallade EV33 är en beteckning för mottagna valsedlar och EV32 är för skickade valsedlar.

Även Dr. Shiva Ayyadurai nämnde EV33s i sin presentation. Det fanns problem med röstsedlarna från förtidsröstningen till exempel de så kallade EV33-formulären, där signaturverifikationsprocessen försvårats av att det finns en brist på systemintegration och rapportering.

När det gäller frågan om dubbletter har vi inte haft tid att göra en fullständig systemintegration, det var inte möjligt, men även när det gäller valsedlarna har vi betydligt fler dubbletter än vad som finns i systemet, sade Dr. Shiva Ayyadurai.

För den framtida forskningens skull, menar han, att det är nödvändigt att göra en fullständig granskning av signaturverifieringen i en så kallad 27-punktsanalys. Valgranskningsgruppen har allt material avbildat, men man behöver få tillgång till Maricopa countys 27-punktsanalysalgoritm. Detta för att kunna definiera den faktiska falska positiva/falska negativa-felprocenten.

Vad jag menar med detta är att det skulle vara en stor möjlighet för att förbättra de amerikanska valprocesserna, sade Dr. Shiva Ayyadurai.

Han nämnde att detta aldrig gjorts tidigare. Trots att litteratur från vänster eller höger visar på missnöje över att signaturverifieringsprocessen har betydande problem.

Vi har en möjlighet att just nu, med dessa uppgifter och denna möjlighet, att göra en 27-punktsanalys och verkligen komma fram till en faktisk andel, vilket skulle ge oss ett vetenskapligt mått på förtroendet för hela edb-systemet, sade Dr. Shiva Ayyadurai.

Han avslutade sin presentation genom att ställa några frågor.

Slutligen måste vi se över kontrollkedjan. I dag är det så att när en signatur är tvivelaktig, det finns tvivelaktiga signaturer, ringer man personen i fråga. De kontaktar dem och har en konversation som sedan verifieras. Var finns dessa samtalsprotokoll? Finns dessa lappar lagrade någonstans och har vi tillgång till dem?

Medan Dr. Shiva Ayyadurai har granskat förekomsten av signaturer på kuverten har Doug Logan från Cyber Ninjas tittat på röstsedlarna som låg i kuverten. Epoch Times skriver i en artikel att Cyber Ninjas sade att 23 344 poströstningsblanketter mottogs från väljarnas tidigare adresser, 9 041 fler röstsedlar returnerades av väljarna än vad som mottogs, 5 295 väljare röstade potentiellt i flera län, det fanns 2 592 fler dubletter än originalröstningsblanketter som skickades till duplicering och 2 081 röstsedlar kom från väljare som flyttat ut ur delstaten under 29-dagars perioden före valet ägde rum.

I rapporten konstaterar Cyber Ninjas att 23 344 poströster mottagits från väljarnas tidigare adresser.

Poströsterna avgavs med hjälp av ID-uppgifter för personer som kanske inte hade fått sina röster per post eftersom de hade flyttat och ingen med samma efternamn bodde kvar på adressen. Genom en omfattande dataanalys har vi upptäckt cirka 23 344 röster som kan ha detta tillstånd”, står det i Cyber Ninjas rapport.

Cyber Ninjas föreslår i rapporten att man genomför undersökning för att ytterligare validera fynden. Företaget sade också att ”det finns möjliga sätt för en väljare att få sin valsedel, vilket i vissa fall inte skulle strida mot lagen”, men föreslog att ”ytterligare undersökningar av justitieministern rekommenderas för att kunna göra ett slutgiltigt beslut”. Dessutom tycker företaget att det skulle vara en bra idé om väljarregistrering skulle kopplas till ändringar i körkort eller statlig legitimation.

Cyber Ninjas konstaterade också att det fanns 2 592 fler duplicerade valsedlar än originalsedlar som skickades till duplicering – en process för att ersätta skadade eller felaktigt markerade valsedlar med en ny valsedel som bevarar väljarens avsikt. ”Detta är förmodligen en av de mer intressanta delarna … att vi hade fler dubbletter än originalvalsedlar”, sade Doug Logan, vd för Cyber Ninjas, i sin presentation den 24 september enligt Epoch Times ”Enligt våra beräkningar från revisionen hade vi 26 965 originalsedlar och 29 557 dubbletter, och dessa siffror borde vara desamma. Han tillade att ”utifrån de siffror som vi fått från Maricopa County borde vi ha haft 27 869 av både original och dubbletter och de borde ha stämt perfekt överens”.

Revisorerna skriver i deras rapport att dess arbetsgrupp ”försökt lösa diskrepanser”, men att Maricopa county dels misslyckats med att märka partier med dubbla valsedlar på rätt sätt och dels misslyckats med att tilldela varje skadad valsedel som skickades till duplicering ett unikt serienummer som behövdes för att kunna matcha nummeret till duplikatvalsedeln som ersatte den skadade valsedeln.

Efter Cyber Ninjas vd Doug Logan var det Ben Cottons tur att berätta för senaten i Arizona vad han kommit fram till. Han är grundare av CyFIR och har en digital forensisk bakgrund. En stor del av hans presentation handlade om frågor som bland annat berör cybersäkerhet, hårdvarukonfiguration och raderade filer från EMS-servern. När han kom in på ämnet cybersäkerhet kritiserade han de ansvariga i länet.

Jag kan berätta att Maricopa county misslyckades med att utföra grundläggande operativsystempatch för managementfunktioner. Låt mig förklara detta lite grann, sade Ben Cotton.

Han började med att jämföra med en hemmadator där Microsoft släpper en säkerhetspatch, typ varje torsdag eller onsdag beroende på cykeln, för att rätta till sårbarheter som har upptäckts sedan företaget släppte operativsystemet och det installerades på användarens hemmadator.

Senaste gången operativsystemet patchades på Maricopa Countys valsystem var det datum då de installerade Dominions programvara, vilket var den 6 augusti 2019. Vid tidpunkten för valet hade det alltså gått över ett år sedan systemet patchades, sade Ben Cotton.

Han fortsatte.

Vi fann att detta också var fallet med antivirusdefinitionerna, så vi vet utifrån den värld vi lever i, att människor hittar på nya sätt att hacka ett system för att utnyttja sårbarheter och få obehörig åtkomst till systemen – och de gör detta kontinuerligt.

Alla större säkerhetsleverantörer uppdaterar deras anti-virus åtminstone en gång i veckan. Men så var inte fallet i Maricopa county.

Senaste uppdateringen av antivirusprogrammet på Maricopa county-systemen skedde den 6 augusti 2019, sade Ben Cotton och tillade att de ansvariga i länet i ett uttalande sagt att EAC-certifieringen för röstningssystemet hade blivit ogiltigt om de hade patchat de operativa systemen.

Ben Cotton berättade att bland annat raderades en stor mängd dataloggar och valrelateradefiler inklusive några logg-filer från ems på c-driven mellan den 28 oktober 2020 och den 5 november 2020. Totalt raderades 865 kataloger och 85 673 valrelaterade filer vid den här tidpunkten. Cotton är säker på att materialet raderades, men han vet inte utifrån ett bevishanteringsperspektiv hur dessa raderade filer behandlades eller vad som hände dem, om de arkiverades eller inte.

Maricopa countys EMS (en förkortning av Election Management System, reds. anm) hade två hårddiskar men Ben Cotton sade att länet faktiskt hade sex hårddiskar konfigurerade till två logiska enheter, och den andra logiska enheten innehöll hela valdatabasen, både historiskt och borde innehållit informationen för de allmänna valen 2020. Totalt raderades 9 571 kataloger och 1 064 746 valrelaterade filer mellan den 1 november 2020 och den 16 mars 2021. Från HiPro-scannern raderades 304 kataloger och 59 387 filer som innehöll valdata mellan den 1 och 3 mars 2021.

Återigen kan detta vara en del av en normal process för hur de hanterar röster, men tidpunkten för detta är lite misstänkt. Liksom det faktum att vi inte såg dessa raderingar på HiPro 2, sade Ben Cotton.

Han fortsatte.

Än en gång hade jag ingen kontrollkedja för vad som hände med dessa röster efter att de raderats. Det kan vara en rimlig förklaring, men jag vet helt enkelt inte i nuläget.

Även på HiPro-scannern 4 försvann stora mängder data. Totalt raderades 981 kataloger och 191 295 filer som innehöll valdata den 3 mars 2021. En av hans power point-sidor visar att någon via ett användarkonto vid tre tillfällen har gått in i Maricopa countys system och kört ett script flera gånger där en massa filer blev överskrivna.

Utmaningen här är att jag vet att detta har inträffat. Jag vet vilket konto som gjorde det, det var EMS admin-kontot. Om du tänker tillbaka på vad jag just sa om bristen på ansvarstagande när man tilldelar en person ett användarnamn, blir det nu extremt svårt att bevisa vem som gjorde det, sade Ben Cotton.

Han avslöjade vad som sedan hände.

Okej, nu råkar vi lyckligtvis ha några historiska data av flödena från mtech-videon. Vi använder dessa data för att gå tillbaka och anpassa dessa tider, och vi har tagit skärmdumpar av personer från Maricopa County vid tangentborden under dessa perioder.

Nyheten får åhörarna att utbrista i ett stort jubel och Ben Cotton fortsatte med att berätta att personerna har identifierats, men av hänsyn till vad som skulle kunna hända dem, kommer deras namn inte offentliggöras. Han tillade att de inte hade dms. Här avbryts sändningen från senaten i Arizona några gånger, och det är svårt att få ett sammanhang. Vid ett tillfälle går Cyber Ninjas vd Doug Logan in och förklarar något och därefter nämnde Ben Cotton att det finns en brist på loggboksbevarande och att man inte heller hittat någon loggboksanteckning.

Efter Dr. Shivas presentation sade president Donald Trump i ett offentligt uttalande att ”granskningen var en stor seger för demokratin och en stor seger för oss” och ”visar hur korrupt valet var”, skriver RSBN. Han tillade att ”utfrågningen i senaten i Arizona som pågår nu och informationen om vad som hände är fruktansvärd – ett större bedrägeri än väntat”.

I slutorden sade Ben Cotton bland annat att det inte råder något som helst tvivel om att Maricopa county hade ett system som antingen ”by design” eller att länet hade rätt när de hävdade att det är ett av de isolerade och skyddade system som aldrig hade kontakt med internet. Ben Cotton vet inte, men han sade att systemet ifråga hade betydande tillgång till internet. Dessutom hade Maricopa county gemensamma lösenord, gemensamma användarkonton och fjärråtkomst.

Ben Cotton sade att systemen var så föråldrade ur säkerhetssynpunkt att det skulle ha tagit en genomsnittlig hackare mindre än 10 minuter att hacka systemet med hjälp av metasploit. Han avrundade sin presentation genom att göra en liknelse vilken skada som kan uppstå om någon bestämmer sig för att hacka ett digitaliserat röstningssystem.

Jag vill påminna alla som lyssnar på detta om att när du har ett nätverk av datorer, som du har i dessa röstningssystem, krävs det bara en person som tar in en liten hockeypuck med administratörsbehörighet för att ge extern fjärråtkomst till röstningssystemet, sade Ben Cotton.

Han konstaterade.

I situationer där man inte har någon ansvarsskyldighet, där man har gemensamma användarnamn och lösenord, kan man helt enkelt inte garantera säkerheten och ansvarsskyldigheten för dessa system.

Allra sist höll Randy Pullen, före detta ordförande för republikanerna i Arizona och talesperson för granskningsgruppen, ett inlägg om en oberoende rösträkning som senaten i Arizona gjorde medan senatens samordnare Ken Bennett via videolänk talade om sina observationer när han var på plats och arbetade varje dag.

I sitt slutord sade Karen Fann att samtliga rapporter finns att hämta på Arizona-republikanernas hemsida och att hon redan skickat över ett brev inklusive alla rapporter till Arizonas justitiekansler Mark Brnovic. Brevet innehåller också senator Warren Petersens oro för hur röstningssystemet fungerar i Arizona. Justitiekanslern har blivit ombedd att öppna upp en formell utredning och söka reda på den information som granskningsgruppen inte lyckades få tag i, och att han ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa valintegriteten i Arizona.

Av Carl Gram

Källor:

Arizona Senate Hears of Multiple Inconsistencies Found by Election Audit

TRUMP: ARIZONA AUDIT ‘WAS A BIG WIN FOR DEMOCRACY AND A BIG WIN FOR US’

Arizona Audit – 4 talares presentationer i power point-format

Maricopa County Forensic Election Audit – Cyber Ninjas

Rapport – Dr. Shiva Ayyadurai

Arizona-republikanernas hemsida

Presentation Maricopa County Election Audit – video

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar