Utrikesdepartementet: ”Sverige stödjer FNs arbete för att finna en politisk lösning i Syrien”

Av | 20 oktober, 2018

Den svenska regeringen har ännu inte tagit ställning till den syriska presidentens dekret om amnesti för män som deserterat eller smitit från militärtjänstgöring – då inte alla detaljer är kända. Men Sverige fortsätter att stödja den FN-ledda politiska processen som syftar till att finna en politisk lösning i Syrien – nästa steg är att upprätta en konstitutionell kommitté i landet.

newsgram | Nynäshamn 20 oktober 2018

I denna artikel besvarar Utrikesdepartementet, UD, frågor om nyheten att den syriska regeringen utfärdar amnesti för män som har deserterat från armén eller smitit från militärtjänstgöringen. Beslutet syftar till att underlätta återuppbyggnaden av Syrien.

 

Nyheten har fått stort genomslag i internationell media. Arabisk-språkiga tidningen Al Masdar News var först ut med att berätta om Assads beslut. Sedan har bland andra Reuters, AP News, Al-Jazeera, ABC News, RT, Washington Post skrivit om den utfärdade amnestin i Syrien.

Arvfurstens palats i centrala Stockholm – här huserar utrikesdepartementet. Foto: Fredrik Sandberg/TT

 

Till en svensk läsekrets kunde newsgram förra veckan berätta om att amnestin bland annat gäller för alla män som deserterat från armén eller smitit från militärtjänstgöringen – oavsett om männen finns kvar i Syrien eller har lämnat landet och befinner sig utomlands. Eftersom Sverige har tagit emot ett stort antal syriska flyktingar de senaste åren, kan beslutet få stora konsekvenser för svenskt vidkommande. Här är den utlovade UD-intervjun.

Hur ser den svenska regeringen på Assads amnesti för syriska desertörer?

Vi har noterat medieuppgifterna om presidentens dekret men känner inte till alla detaljer, då dessa inte har offentliggjorts, svarar Vilhelm Rundquist, presskommunikatör på UDs presstjänst, i en skriftlig kommentar till newsgram.

Han fortsätter.

I sammanhanget dock viktigt att komma ihåg att konflikten i landet fortsätter, att hundratusentals människor dödats och att den syriska regimen gjort sig skyldig till omfattande brott mot och kränkningar av de mänskliga rättigheterna och den humanitära rätten.

 

De senaste åren har ett stort antal brott genomförda av regimstyrkor och väpnade grupper knutna till regimen dokumenterats. Dessa inkluderar krigsförbrytelser samt brott mot rätten till liv, rätten till frihet från tortyr eller grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning, rätten till personlig säkerhet, rätten till fri rörlighet, rätten till mötes- och föreningsfrihet samt rätten till yttrandefrihet, menar Vilhelm Rundquist.

Hur påverkade Migrationsverkets så kallade Syrienbeslut ’13 den syriska arméns förmåga att slå ner upproriska rebellgrupper och militanta jihadisters krigföring i Syrien?

Vi har ingen bedömning av hur Migrationsverkets beslut påverkade den syriska arméns förmåga, svarar Vilhelm Rundquist.

Hur ser fredsprocessen ut i Syrien?

Sverige stödjer den FN-ledda politiska processen och FN-sändebudet Staffan de Misturas ansträngningar för en politisk lösning. Nästa steg i den politiska processen är upprättandet av en konstitutionell kommitté, vilket de Mistura (Staffan de Mistura lämnar uppdraget som FNs särskilda sändebud i Syrien i november på grund av personliga skäl, reds. anm.) nu arbetar för. En politisk lösning förblir nödvändig för att nå en långsiktigt hållbar fred, svarar Vilhelm Rundquist.

Av Carl Gram

Regler för kommentarer:

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton, var artig, hota aldrig och framförallt använt sunt förnuft.

Lämna ett svar